«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ի ծրագրի շրջանակներում մշակվել է տեղեկատվական նյութ էներգետիկ կառավարման տեղեկատվական համակարգի մասին

«Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կողմից իրականացվող «Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ՄԱԶԾ/ԿԿՀ ծրագրի «Շենքերի ոլորտում ՉՀՀ (չափողականության, հաշվետվայնության ու հավաստագրման) համակարգի ստեղծում և գիտելիքների կառավարում» բաղադրիչի շրջանակներում մշակվել է տեղեկատվական նյութ այն մասին, թե ինչ է իրենից ներկայացնում էներգետիկ կառավարման տեղեկատվական համակարգը (ԷԿՏՀ), ինչու է այն կարևոր շենքերի ոլորտում ՉՀՀ համակարգի և Հայաստանի էներգետիկ ոլորտի զարգացման համար։

Հարց ու պատասխանի ձևաչափով մշակված այս նյութը կօգնի մանրամասն պատկերացնել համակարգի աշխատանքը։
Նյութը հասանելի է ստորև՝