Ոռոգման ցանցի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մրցույթ

📣 Շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը հայտարարում է մրցույթ.
📍 Ոռոգման ցանցի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների
➡️ՀՀ-ԲԾ-Ա-ԳՀԾՁԲ-21/72 ծածկագրով գնման ընթացակարգի
հայտարարություն և հրավեր
✅ Մրցույթի մանրամասները հասանելի են հետևյալ հղմամբ՝