IDF Grant for Environmental Governance, Inclusion and Transparency in Mining Sector

Project name: IDF Grant for ensuring environmental governance, inclusion and transparency in mining sector
Project objective: Improve the competencies of main agencies in the mining sector in the RA in order to fill the institutional gaps in environmental and social fields
Project implementation period (start-end): 01.03.2013- 29.09.2016 Read More

<<Օժանդակություն ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանը` հանքարդյունաբերության ոլորտում բնապահպանական կառավարումը, ներառումը և թափանցիկությունն ապահովելու նպատակով>> դրամաշնորհային ծրագիր

Ծրագրի անվանումը Օժանդակություն ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանը` հանքարդյունաբերության ոլորտում բնապահպանական կառավարումը, ներառումը և թափանցիկությունն ապահովելու նպատակով:

Ծրագրի նպատակը Բարելավել Հայաստանի Հանրապետության հիմնական գործակալությունների Read More