Շենքերի չափողականության, հաշվետվայնության ու հավաստագրման և շենքերում Էներգիայի կառավարման տեղեկատական համակարգի ստեղծման միջազգային խորհրդատուի ծառայությունների ձեռքբերման մրցույթ

Շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկն իր կարիքների համար «Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ/00098348 ծրագրի «Շենքերի ոլորտում չափողականություն, հաշվետվայնություն և հավաստագրում  (ՉՀՀ) համակարգի ստեղծում և գիտելիքների կառավարում» բաղադրիչ 1-ի շրջանակներում հայտարարում է Շենքերի չափողականության, հաշվետվայնության ու հավաստագրման և շենքերում Էներգիայի կառավարման տեղեկատական համակարգի ստեղծման միջազգային խորհրդատուի ծառայությունների ձեռքբերման մրցույթ:

Հրավերին կարող եք  ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ։

Խորհրդատվական ծառայությունը մատուցողին առաջադրվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ կցված տեխնիկական բնութագրի միջոցով։