Հարմարվողականության հիմնադրամի «Հայաստանի ԲՀՊՏ հարակից համայնքների և էկոհամակարգերի հարմարվողականության ներուժի բարձրացում» ծրագրի ամբողջական փաթեթի մշակման դրամաշնորհ

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն մշակել և Հարմարվողականության հիմնադրամի հաստատմանն է ներկայացրել «Հայաստանի ԲՀՊՏ հարակից համայնքների և էկոհամակարգերի հարմարվողականության ներուժի բարձրացում» ծրագրի ամբողջական փաթեթը: