RESILAND. Հայաստանի դիմակայուն լանդշաֆտների ծրագիր

Ծրագրի նպատակը՝

Բարելավել ՀՀ անտառների և ջրաճահճային տարածքների կառավարումը թիրախային տարածաշրջաններում՝ ամրապնդելով նշված գործընթացներում համայնքների ներգրավվածությունը։

Իրականացնող կազմակերպությունը՝

Համաշխարհային բանկ։

Կատարող կազմակերպությունը՝

«Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ։

Ծրագրի բյուջեն՝

  • ԳԷՀ դրամաշնորհը՝ 5,450,000 ԱՄՆ դոլար։
  • Շվեդիայի Միջազգային Զարգացման և Համագործակցության Գործակալության դրամաշնորհը՝  3,200,000 ԱՄՆ դոլար։
  • Ընդհանուր համաֆինանսավորումը՝ 43,900,830 ԱՄՆ դոլար։

Ծրագրի բաղադրիչները՝

Բաղադրիչ 1. Ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում և համայնքների ներգրավվածությունԵնթաբաղադրիչ 1.1. Քաղաքականության վերանայում և մշակում
Ենթաբաղադրիչ 1.2. Ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում
Ենթաբաղադրիչ 1.3. Համայնքահեն անտառկառավարման բարելավում
Բաղադրիչ 2. Ջրաճահճային տարածքների վերականգնում և պահպանություն՝ կլիմայի փոփոխության նկատմամբ դիմակայունության ապահովմամբԵնթաբաղադրիչ 2.1․ Ջրաճահճային տարածքների վերականգնում
Ենթաբաղադրիչ 2.2. Էկոտուրիզմի զարգացում
Բաղադրիչ 3. Անտառների վերականգնումԵնթաբաղադրիչ 3.1. Անտառվերականգնում
Ենթաբաղադրիչ 3.2. Հանքերի տեղամասերի վերականգնում
Բաղադրիչ 4․ Ծրագրի կառավարում

Ծրագրային փաստաթղթերը․

  1. ՇԱՀԱԿԻՐՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ՊԼԱՆ
  2. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆ