ՄԱԿ-ի «Կենսաբանական բազմազանության մասին» կոնվենցիայի իրականացման 6-րդ ազգային զեկույցի պատրաստում

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն ՄԱԿ-ի Շրջակա Միջավայրի Ծրագրի (UNEP) աջակցությամբ մշակել և Կոնվենցիայի քարտուղարություն է ներկայացրել «Կենսաբանական բազմազանության մասին» կոնվենցիայի 6-րդ ազգային զեկույցը:

Զեկույցին ծանոթացեք հետևյալ հղմամբ՝

https://www.epiu.am/wp-content/uploads/2019/03/6-ՐԴ-ԱԶԳԱՅԻՆ-ԶԵԿՈՒՅՑ.pdf