«Հայաստանում բնության հատուկ պահպանվող տարածքների Էմերալդ ցանց», երկրորդ փուլ>> Եվրամիության/Եվրախորհրդի համատեղ ծրագիր

Ծրագրի նպատակը — Հայաստանում “Էմերալդ ցանց” -ի (Emerald Network) ձևավորում:

Ծրագրի իրականացման ժամկետները (սկիզբը — ավարտը) – 01.07.2016-31.12.2016թ..
2016թ.-ի պայմանագրի շրջանակներում իրականացվելիք առաջադրանքները հետևյալն են. Read More

<<Օժանդակություն ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանը` հանքարդյունաբերության ոլորտում բնապահպանական կառավարումը, ներառումը և թափանցիկությունն ապահովելու նպատակով>> դրամաշնորհային ծրագիր

Ծրագրի անվանումը Օժանդակություն ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանը` հանքարդյունաբերության ոլորտում բնապահպանական կառավարումը, ներառումը և թափանցիկությունն ապահովելու նպատակով:

Ծրագրի նպատակը Բարելավել Հայաստանի Հանրապետության հիմնական գործակալությունների Read More

«Հայաստանի Հանրապետությունում ԳԷՀ-6 ազգային պորտֆելի ձևավորման վարժություն» դրամաշնորհային ծրագիր

Ծրագրի անվանումը «Հայաստանի Հանրապետությունում ԳԷՀ-6 ազգային պորտֆելի ձևավորման վարժություն» դրամաշնորհային ծրագիր

Ծրագրի իրականացման ժամանակահատվածը` ապրիլ-օգոստոս 2015թ.
Read More

Հայաստանում <<Էմերալդ ցանցի ձևավորում>>, երկրորդ փուլ>> Եվրամիության/Եվրախորհրդի համատեղ ծրագիր

Ծրագրի անվանումը — Հայաստանում <<Էմերալդ ցանց>>, երկրորդ փուլ>> Եվրամիության/Եվրախորհրդի համատեղ ծրագիր /“Emerald Network, Phase II” in Armenia, European Union/ Council of Europe Joint Programme/

Ծրագրի նպատակը — Հայաստանում “Էմերալդ ցանց” -ի (Emerald Network) ձևավորում: Read More