<<Խոսրովի Անտառ >> Պետական Արգելոցում Մոնիթորինգի Համակարգի Զարգացման, Իրազեկման Բարձրացման և Էկոտուրիզմի Զարգացման >> Ծրագիր

Ծրագրի նպատակն է <<Խոսրովի անտառ>> պետական արգելոցի կառավարման արդյունավետության բարձրացումը
Ծրագրի տևողությունը` 2010թ.
Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են`

Read More

Բնական Պաշարների Կառավարման ԵՎ Չքավորության Նվազեցման Ծրագիր

Ծրագրի նպատակը`

Ծրագրի նպատակն է բնական պաշարների կառավարման կայուն գործառույթների կիրառմամբ պահպանել Հարավային Կովկասի էկոհամակարգերը և գյուղական համայնքներում նվազեցնել ազգաբնակչության չքավորության մակարդակը: Read More

Հայաստանը դարձել է Հարմարվողականության հիմնադրամում հավատարմագրված Արևելյան Եվրոպայի առաջին երկիրը

Հայաստանը դարձել է Հարմարվողականության հիմնադրամում հավատարմագրված Արևելյան Եվրոպայի առաջին երկիրը
Հայաստանի «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ը որպես Հարմարվողականության հիմնադրամի 25-րդ ազգային իրականացնող մարմին

Read More

Համագործակցություն միջազգային մակարդակով

«Օժանդակություն ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանը` հանքարդյունաբերության ոլորտում բնապահպանական կառավարումը, ներառումը և թափանցիկությունն ապահովելու նպատակով» Համաշխարհային Բանկի ինստիտուցիոնալ զարգացման հիմնադրամի դրամաշնորհային ծրագրի ավարտական սեմինար

Read More

Օգտակար հանածոների արդյունահանման նախագծերի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման, դրույթների կիրարկման վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացման սեմինար (Շիրակի մարզ)

«Օժանդակություն ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանը` հանքարդյունաբերության ոլորտում բնապահպանական կառավարումը, ներառումը և թափանցիկությունն ապահովելու նպատակով» Համաշխարհային Բանկի ինստիտուցիոնալ զարգացման հիմնադրամի դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում 30.03.2016թ-ին Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքում տեղի ունեցավ «Օգտակար հանածոների

Read More