Հայաստանում <<Էմերալդ ցանցի ձևավորում>>, երկրորդ փուլ>> Եվրամիության/Եվրախորհրդի համատեղ ծրագիր

Ծրագրի անվանումը — Հայաստանում <<Էմերալդ ցանց>>, երկրորդ փուլ>> Եվրամիության/Եվրախորհրդի համատեղ ծրագիր /“Emerald Network, Phase II” in Armenia, European Union/ Council of Europe Joint Programme/

Ծրագրի նպատակը — Հայաստանում “Էմերալդ ցանց” -ի (Emerald Network) ձևավորում: Կարդալ ավելին

<<Ազգային կենսաբազմազանության ռազմավարության և գործողությունների ծրագրի վերանայում և Կոնվենցիային ներկայացվելիք Հայաստանում կենսաբանական բազմազանության մասին 5-րդ ազգային հաշվետվության կազմում>> դրամաշնորհային ծրագիր

Ծրագրի անվանումը Կենսաբազմազանության ռազմավարության և գործողությունների ծրագրի վերանայման և Կոնվենցիային ներկայացվելիք Հայաստանում կենսաբանական բազմազանության մասին 5-րդ ազգային հաշվետվության կազմման դրամաշնորհային ծրագիր

Ծրագրի նպատակը՝ Վերանայել կենսաբազմազանության ազգային ռազմավարութունը և Կարդալ ավելին

ՀՀ Հինգերորդ Ազգային Զեկույց <<Կենսաբանական Բազմազանության Մասին>> Կոնվենցիա

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն իրականացրեց ՄԱԿ-ի «Կենսաբանական բազմազանության մասին» կոնվենցիայի 5-րդ ազգային զեկույցի մշակման աշխատանքները:

Զեկույցը կարող եք ներբեռնել հետևյալ հղմամբ՝

ՀՀ Հինգերորդ Ազգային Զեկույց <<Կենսաբանական Բազմազանության Մասին>> Կոնվենցիա