Seminar over raising the awareness of assessment of environment impact of mineral mining projects and thesis application (Gegharkunik Region)

Within the scope of World Bank IDF Grant for ensuring environmental governance, inclusion and transparency in mining sector a seminar over raising the awareness of assessment of environment impact of mineral mining projects and thesis application in Gavar, Gegharkunik Region (23.03.2016).
Representatives of Gegharkunik regional administration, Gavar municipality, EPIU, Aarhus Center in Gavar, NGOs, GeoPromining company as well as employees of Karmirgyugh, Leachk, Geghhovit, Lanjaghbyur and Artanish

Read More

Seminar over raising the awareness of assessment of environment impact of mineral mining projects and thesis application (Kotayk Region)

Within the scope of World Bank IDF Grant for ensuring environmental governance, inclusion and transparency in mining sector a seminar over raising the awareness of assessment of environment impact of mineral mining projects and thesis application in Hrazdan, Kotayk Region (15.03.2016).
Representatives of Vayoc Dzor regional administration, Hrazdan, Tsakhkadzor and Yeghvard municipalities, EPIU, Aarhus Center in Yeghvard, NGOs, employees of Meghradzor, Kaghsi, Arzakan. Jraber, Hankavan and Marmarik Read More

Օգտակար հանածոների արդյունահանման նախագծերի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման, դրույթների կիրարկման վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացման սեմինար (Կոտայքի մարզ)

«Օժանդակություն ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանը` հանքարդյունաբերության ոլորտում բնապահպանական կառավարումը, ներառումը և թափանցիկությունն ապահովելու նպատակով» Համաշխարհային Բանկի ինստիտուցիոնալ զարգացման հիմնադրամի դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում 15.03.2016թ-ին Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքում տեղի ունեցավ «Օգտակար Read More

Օգտակար հանածոների արդյունահանման նախագծերի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման, դրույթների կիրարկման վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացման սեմինար (Արարատի մարզ)

«Օժանդակություն ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանը` հանքարդյունաբերության ոլորտում բնապահպանական կառավարումը, ներառումը և թափանցիկությունն ապահովելու նպատակով» Համաշխարհային Բանկի ինստիտուցիոնալ զարգացման հիմնադրամի դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում 04.03.2016թ-ին Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքում տեղի ունեցավ «Օգտակար Read More

Seminar over raising the awareness of assessment of environment impact of mineral mining projects and thesis application (Ararat Region)

Within the scope of World Bank IDF Grant for ensuring environmental governance, inclusion and transparency in mining sector a seminar over raising the awareness of assessment of environment impact of mineral mining projects and thesis application in Artashat, Ararat Region (04.03.2016).
Representatives of Ararat regional administration, Ararat and Vedi municipalities, EPIU, Aarhus Center in  Read More