Կառուցվածք

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ

  1. Բյուջետային ծրագրերի իրականացման բաժին
  2. Դոնորների օժանդակությամբ իրականացվող ծրագրերի բաժին
  3. Էկոկրթական ծրագրերի բաժին
  4. Գործերի կառավարման և գնումների բաժին