Կառուցվածք

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ

  1. Վարչական և սպասարկման անձնակազմ
  2. Ծրագրերի իրականացման և մոնիթորինգի բաժին
  3. Դոնորների հետ համագործակցության բաժին
  4. Գործերի կառավարման և գնումների բաժին