Օգտակար հանածոների արդյունահանման նախագծերի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման, դրույթների կիրարկման վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացման սեմինար (Վայոց Ձորի մարզ)

«Օժանդակություն ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանը` հանքարդյունաբերության ոլորտում բնապահպանական կառավարումը, ներառումը և թափանցիկությունն ապահովելու նպատակով» Համաշխարհային Բանկի ինստիտուցիոնալ զարգացման հիմնադրամի դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում 26.02.2016թ-ին Վայոց Ձորի մարզի Եղեգնաձոր քաղաքում տեղի ունեցավ «Օգտակար հանածոների արդյունահանման նախագծերի,շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման դրույթների կիրարկման վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացման» նվիրված սեմինար:
Սեմինարին մասնակցում էին Վայոց ձորի մարզպետարանի, Բնապահպանական պետական տեսչության Վայոց Ձորի տարածքային բաժնի պատասխանատուներ, Եղեգնաձորի Օրհուս կենտրոնի ներկայացուցիչներ, Ջերմուկի և Վայքի քաղաքապետարանների, ինչպես նաև Գնդեվազ, Սարավան համայնքների աշխատակազմերի աշխատակիցներ, ՀԿ-ներ:
Սեմինարի ընթացքում քննարկված թեմաներն են` օգտակար հանածոների արդյունահանում, արդյունահանման ընթացքում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում, ՇՄԱԳ դրույթների կիրարկման վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում: