Հարցազրույց «Ապագա առաջնորդների ներգրավում, երիտասարդների համար հարմարվողականության հիմնախնդիրների և լավագույն փորձի վերաբերյալ թվային կրթական մոդուլի ստեղծում» ծրագրի շրջանակներում

Երբ երիտասարդ սերունդն ակտիվ մասնակցություն է ունենում բնապահպանական և կլիմայական փոփոխություններին ուղղված գործողություններում, ապա դրանք առավել արդյունավետ ընթացք են ունենում:

«Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը հանդիսանում է տեխնոկրատների էկոլոգիապես կիրթ սերնդի կրթության նախաձեռնող և պատասխանատու կողմը:

“ԲԾԻԳ” ՊՀ-ի միջազգային նախագծերի համագործակցության պատասխանատու Լուսինե Հովհաննիսյանի հետ հարցազրույցը կարող եք գտնել ստորև նշված հղմամբ:

https://www.climatechangenews.com/2021/02/11/armenian-project-aims-digitally-engage-future-climate-leaders/?fbclid=IwAR1u2Q8FsRXSSxP0k2YjJ7o6NwCgKij6x39ue7c3MIqx3UstzeU09iVJsxo