Հողաբարելավման աշխատանքների ձեռք բերման մրցույթ

Շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը հայտարարում է մրցույթ.
📍 Հողաբարելավման աշխատանքների ձեռքբերում
➡️  ՀՀ-ԲԾ-Ա-ԳՀ-ԱՇՁԲ-21/80 ծածկագրով գնման ընթացակարգի
հայտարարություն և հրավեր
✅ Մրցույթի մանրամասները հասանելի են հետևյալ հղմամբ՝