«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն հայտարարում է մրցույթ

«Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կողմից իրականացվող «Արթիկ քաղաքի փակ քարհանքի թափոնների և ջրհեղեղների կառավարում» պիլոտային դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել է Արթիկ քաղաքի օդերևութաբանական կայանի վերանորոգման  և Վարդաքար համայնքում 2 հա անտառպուրակի ստեղծման շինարարական աշխատանքների կազմակերպության ընտրության մրցույթ:

Ծածկագիր-ՀՀ-ԲԾ-Ա-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/14

(Հրապարակված է 2021-02-07 18:26:00-ից մինչեւ 2021-03-01 12:00:00 ժամը ներառյալ)

ARMEPS համակարգում մրցույթի մանրամասները հասանելի են հետևյալ հղմամբ՝

https://www.armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=6951520