Բնապահպանական ԾԻԳ-ը փնտրում է հաղորդակցության, տեղեկատվության տարածման, վեբ կայքի գծով խորհրդատու

Շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը «Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ/00098348 ծրագրի «Շենքերի ոլորտում չափողականություն, հաշվետվայնություն և հավաստագրում  (ՉՀՀ) համակարգի ստեղծում և գիտելիքների կառավարում» բաղադրիչ 1-ի շրջանակներում հայտարարում է հաղորդակցության, տեղեկատվության տարածման, վեբ կայքի գծով խորհրդատուի ծառայությունների ձեռքբերման մրցույթ:

Խորհրդատվական ծառայությունը մատուցողին առաջադրվող պահանջներին կարող եք ծանոթանալ կցված տեխնիկական առաջադրանքի միջոցով։