«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ը հայտարարում է էլեկտրական շարժունակության միջազգային տեխնիկական խորհրդատուի ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով գնանշման հարցման նախաորակավորման ընթացակարգ

Շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը «Անցում էլեկտրական շարժունակությանը Հայաստանում» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում էլեկտրական շարժունակության միջազգային տեխնիկական խորհրդատուի ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով հայտարարում է գնանշման հարցման նախաորակավորման ընթացակարգ։

Հայտարարության բովանդակությանը կարող եք ծանոթանալ՝ անցնելով հետևյալ հղումներով՝