«Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ: Թիմային աշխատանքներ

  • Ի՞նչ է թիմային աշխատանքը:
  • Թիմային աշխատանքի կարևորությունը:
  • Թիմային աշխատանքի արդյունավետությունը:

Ինչպես բոլոր հաջողված կազմակերպությունների, այնպես էլ «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի արդյունավետ աշխատանքի հիմքում ընկած է համախմբված թիմային աշխատանքը: Պրոֆեսիոնալ անձնակազմն ապահովում է համագործակցությունը միջազգային գործընկերների և տեղի գործընկերների հետ, ինչի արդյունքում ունենք միջազգային ճանաչում, ծրագրերի իրականացման պատշաճ գործընթաց, որը նպաստում է որոշակի բնապահպանական խնդիրների լուծմանը մեր տարածաշրջանում: Հաջողված աշխատանքի գրավականը թիմի աշխատակազմի ընտրությունն է, որը  կապակցում է մեկը մյուսին` լրացնելով մյուսի գործնական հմտությունները: