Բնապահապանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակն ընդունում է ծրագրային հայեցակարգեր

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահապանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը նախաձեռնել է բնապահպանական ոլորտի դրամաշնորհային ձևաչափի ծրագրային հայեցակարգերի հավաքագրման գործընթաց։

Ներկայացվող ծրագրային հայեցակարգերը պետք է առնչվեն հետևյալ ոլորտներին.

 • Առողջապահական, պարենային և ջրային անվտանգություն
 • Մարդկանց և համայնքների ապրուստի միջոցներ
 • Ենթակառուցվածքներ և մարդածին շրջակա միջավայր
 • Էկոհամակարգեր և էկոհամակարգային ծառայություններ
 • Էներգիայի գեներացում և հասանելիություն
 • Տրանսպորտ
 • Շենքեր, քաղաքներ, արդյունաբերական ձեռնարկություններ և տեխնիկա
 • Անտառներ և հողօգտագործում

Ներկայացվող հայեցակարգերին առաջադրվող նվազագույն պահանջներն են՝

 • Ծրագրի անվանում
 • Ծրագրի տևողություն
 • Ծրագրի արժեք
 • Պետական և/կամ մասնավոր հատվածի ներգրավվածություն
 • Ծրագրի հիմնավորում, նպատակներ և մոտեցում (առավելագույնը 100 բառ)
 • Ծրագրի համատեքստ և ելակետային տվյալներ (առավելագույնը 2 էջ)
 • Ծրագրի նկարագրություն (առավելագույնը 3 էջ)
 • Ակնկալվող արդյունքներ (առավելագույնը 3 էջ)
 • Շահառուների ներգրավվածություն (առավելագույնը 3 էջ)
 • Ծրագրի կայունություն և վերարտադրելիություն (առավելագույնը 1 էջ)

Հայեցակարգերի ուսումնասիրության փուլում նախապատվությունը կտրվի այն ծրագրային նախագծերին, որոնք

 • Ունեն մեղմման, հարմարվողականության ներուժ,
 • Կարող են նպաստել գլոբալ ցածր ածխածնային զարգացման գործընթացներին,
 • Ունեն կայուն զարգացման ներուժ զուգորդված բնապահպանական, սոցիալական, տնտեսական, գենդերային օգուտներով,
 • Նախատեսված են խոցելի և ֆինանսական կարիքներ ունեցող համայնքների համար։

Ծրագրային հայտերը կարող եք ուղարկել donorcop@epiu.am էլ․ հասցեին։

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել (+37410) 651-631 հեռախոսահամարով յուրաքանչյուր աշխատանքային օր՝ 09։00-18։00։