International Convention on conservation of plants (1952)

ԲՊՄԿ-ն միջազգային համաձայնագիր է, որի նպատակն է ձեռնարկել միջոցառումներ ուղղված բույսերի և բուսական ծագման մթերքի վնասատուների առաջացման և տարածման կանխարգելմանը, ինչպես նաև ապահովել համապատասխամ միջոցառումներ, որոնք ուղղված կլինեն այդ վնասատուների կառավարմանը: Կոնվենցիան կառավարվում է Ֆիտոսանիտարական միջոցառումների հանձնաժողովի (ՖՄՀ) կողմից, որն ընդունել է Ֆիտոսանիտարական միջոցառումների միջազգային ստանդարտները: ՖՄՀ-ն Բույսերի պահպանության կոնվենցիան հաստատել է, որպես ազգային հաշվետվությունների ներկայացման և ֆիտոսանիտարական բնագավառի վերաբերյալ ավելի ընդհանուր տեղեկատվության փոխանակման ֆորում: Կոնվենցիայի գործունեությունը համակարգվում է ԲՊՄԿ-ի քարտուղարության կողմից, որն ապահովվում է Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության կողմից:

Կոնվենցիան ուժի մեջ է մտել 1952թ. ապրիլի 3-ին: Կոնվենցիան գրանցվել է ՄԱԿ-ի քարտուղարության կողմից 1952թ. նոյեմբերի 29-ին (N1963):

Հայաստանը միացել է կոնվենցիային 2006թ. հունիսի 9-ին: