European Landscape Convention (Florence)

Կոնվենցիայի նպատակներն են` նպաստել եվրոպական լանդշաֆտների պաշտպանությանը, կառավարմանը և պլանավորմանը և ապահովել եվրոպական համագործակցությունն այդ հարցերի շուրջ: Դա նշանակում է ապահովել եվրոպական լանդշաֆտների պաշտպանությունը, կառավարումը և պլանավորումը` ազգային միջոցառումներ ընդունելու և կողմերի միջև եվրոպական համագործակցություն հաստատելու միջոցով:

Ստորագրվել է 2003թ. մայիսի 14-ին:
Վավերացվել է ՀՀ ազգային ժողովի կողմից 2004թ. մարտի 23-ին: