Convention on “Wetlands of International Importance Especially As Waterfowl Habitat”

1971թ. Ռամսարում (Իրան) ստորագրված` խոնավ տարածքների մասին կոնվենցիան միջկառավարական համաձայնագիր է, որը սահմանում է ազգային գործողության և միջազգային համագործակցության շրջանակ` խոնավ տարածքների և դրանց ռեսուրսների պահպանման և համապատասխան օգտագործման համար: 2011 հունվարի 24-ի դրությամբ կոնվենցիային անդամակցում են 160 երկրներ, որտեղ կան 186,950,196 միլիոն հեկտարի ընդհանուր տարածք ունեցող թվով 1911 խոնավ տարածքներ: Այդ տարածքներն առաջադրված են միջազգային նշանակության խոնավ տարածքների Ռամսարի ցանկում ներառվելու համար:
Վավերացվել է ՀՀ ազգային ժողովի կողմից 1993թ.-ին: