Convention on “Protection of the world cultural and natural heritage” (Paris, 1972) adopted by UNESCO General Conference in 1972. 170 state members joined the convention.

Կոնվենցիան կոչված է աջակցել երկրների մշակութային և բնական ժառանգության նույնականացմանը և պահպանմանը: Այն հաստատում է, որ բնությունը և մշակույթը միմյանց լրացնող են և որ մշակութային նույնացումն անմիջականորեն կապված է այն բնական միջավայրի հետ, որտեղ այն զարգանում է:

Կոնվենցիան կոչված է պահպանել երկրների մշակութային և բնական “սեփականությունը”:

Վավերացվել է ՀՀ ազգային ժողովի կողմից 1993թ.-ին: