Convention on “International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora” (CITES, the Washington Convention, 1973)

«Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտրի մասին» կոնվենցիան կառավարությունների միջև միջազգային համաձայնագիր է: Դրա նպատակն է ապահովել, որ վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտուրը չի վտանգում դրանց գոյությունը:

Քանի որ վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտուրը անդրսահմանային է, դրա կարգավորումը պահանջում է միջազգային համագործակցությունը` տեսակների գերշահագործումը կանխելու համար: Կոնվենցիան ստորագրվել է այս համագործակցության ոգով: Այսօր այդ համախմբում է տարբեր խստության պաշպանության միջոցառումներ կենդանիների և բույսերի ավելի քան 30 հազար տեսակների, ներառյալ կենդանի կենադիների, մորթիների և չոր բույսերի համար:

Կոնվենցիայի տեքստը, քարտուհարության աշխտանքները, հրապարակումները և այլ նյութերը հասանելի են Կոնվենցիայի պաշտոնական վեբ-կայքից (անգլերեն):

ՀՀ միացավ Կոնվենցիային 2008թ. հոկտեմբերի 23-ին: