UNECE Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (Espoo, 1991)

Էսպոյի կոնվենցիան սահմանում է կողմերի պարտավորությունները` պլանավորման վաղ շրջանում որոշակի գործունեության բնապահպանական ազդեցությունը գնահատելու համար: Այն նաև սահմանում է պետությունների ընդհանուր պարտավորությունը` միմյանց տեղեկացնելու և խորհրդատվություն տրամադրելու այն բոլոր խոշոր ծրագրերի վերաբերյալ, որոնք կարող են զգալի բնապահպանական Read More

Convention on “Long-Range Transboundary Air Pollution”

ՄԱԿ-ի ԵՏՀ “Մեծ հեռավորությունների վրա օդի անդրսահմանային աղտոտվածության մասին” կոնվենցիան շրջակա միջավայրի պաշտպանության գլխավոր միջոցներից է: Այն տարիներ շարունակ կապակցել է տարբեր քաղաքական համակարգեր, իսկ քաղաքական փոփոխության տարիներին հանդիսացել է կայունության գործոն: Կոնվենցիան զգալիորեն նպաստել է միջազգային բնապահպանական Read More

Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

Կլիմայի փոփոխության կոնվենցիան սահմանում է կլիմայի փոփոխության հետևանքների դեմ ուղղված միջկառավարական ջանքերի համընդհանուր շրջանակ: Այն ընդունում է, որ կլիմայի կայունությունը միացյալ համակարգ է, որը կարող է վտանգվել ածխածնի երկօքսիդի և ջերմոցային այլ գազերի արտանետումներով: Կոնվենցիան ունի գրեթե համընդհանուր անդամակցություն. այն վավերացրել են թվով Read More

Convention on “Biological Diversity” (CBD), Nairobi, 1992

1992թ. Ռիո-դե-Ժանեյրոում կայացած համաշխարհային գագաթնաժողովի մասնակից երկրների առաջնորդները համաձայնության եկան “կայուն զարգացման” համընդգրկուն ռազմավարության վերաբերյալ, համաձայն որի անհրաժեշտ է հոգալ առկա կարիքները, միևնույն ժամանակ ապագա սերնդներին թողնելով առողջ և կենսունակ աշխարհ: Ռիոյում ընդունված սկզբունքային համաձայնագրերից Read More

Convention on “Wetlands of International Importance Especially As Waterfowl Habitat”

1971թ. Ռամսարում (Իրան) ստորագրված` խոնավ տարածքների մասին կոնվենցիան միջկառավարական համաձայնագիր է, որը սահմանում է ազգային գործողության և միջազգային համագործակցության շրջանակ` խոնավ տարածքների և դրանց ռեսուրսների պահպանման և համապատասխան օգտագործման համար: 2011 հունվարի 24-ի դրությամբ կոնվենցիային անդամակցում են 160 երկրներ, որտեղ կան Read More