UN Economic Commission for Europe, Convention on “Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters” (Aarhus, 1998)

ՄԱԿ-ի ԵՏՀ “Շրջակա միջավայրի հարցերի առնչությամբ տեղեկատվության հասանելիության, որոշումներ ընդունելու գործընթացին հասարակայնության և արդարադատության մատչելիության մասին” կոնվենցիան ընդունվել է 1998թ. հունիսի 25-ին դանիական Օրհուս քաղաքում կայացած “Շրջակա միջավայրը Եվրոպայի համար” գործընթացի չորրորդ նախարարական համաժողովի ընթացքում: Read More

Convention for the Protection of the Ozone Layer (Vienna, 1985)

1985թ.-ին ազգերը համաձայնության եկան Վիեննայում, որ անհրաժեշտ է ձեռնարկել “համապատասխան միջոցառումներ … մարդկանց առողջությունը և շրջակա միջավայրը մարդկային գործունեության այնպիսի ազդեցությունից պաշտպանելու համար, որը փոփոխում է կամ կարող է փոփոխել օզոնային շերտը”, և դրանով իսկ սկիզբ դրեցին օզոնային շերտի պաշտպանության մասին կոնվենցիայի ստորագրմանը: Read More

“Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal” (Basel, 1989)

“Վտանգավոր թափոնների անդրսահմանային տեղափոխման և դրանց հեռացման նկատմամբ հսկողություն սահմանելու մասին” կոնվենցիան վտանգավոր և այլ թափոնների վերաբերյալ առավել ընդգրկուն տարածաշրջանային համաձայնագիրն է: Կոնվենցիան ունի 170 մասնակից կողմեր և նպատակ ունի պաշտպանել մարդու առողջությունը և շրջակա միջավայրը վտանգավոր և այլ թափոնների արտադրության, Read More

UN Convention “Combat Desertification”

Միջազգային համայնքը վաղուց արդեն ընդունել է այն, որ անապատացումը խոշոր տնտեսական, սոցիալական և բնապահպանական խնդիր է աշխարհի բոլոր տարածաշրջանների շատ երկրների համար: 1977թ.-ին ՄԱԿ-ի անապատացման դեմ պայքարի համաժողովի կողմից ընդունվեց անապատացման դեմ պայքարի գործողությունների ծրագիր: Չնայած այս և մի շարք այլ նախաձեռնությունների, 1991թ.-ին ՄԱԿ-ի Read More

UN Economic Commission for Europe, Convention on “Transboundary Effects of Industrial Accidents” (Helsinki, 1992)

1992թ.-ի “Արդյունաբերական վթարների անդրսահմանային ազդեցության մասին” կոնվենցիան նախատեսված է արդյունաբերական վթարներից մարդկանց և շրջակա միջավայրը պաշտպանելու համար, հնարավորության դեպքում դրանք կանխարգելելու, դրանց հաճախականությունը և ուժգնությունը նվազեցնելու և հետևանքները նվազեցնելու միջոցով: Կոնվենցիան խթանում է ակտիվ միջազգային Read More