Convention on “Protection of the world cultural and natural heritage” (Paris, 1972) adopted by UNESCO General Conference in 1972. 170 state members joined the convention.

Կոնվենցիան կոչված է աջակցել երկրների մշակութային և բնական ժառանգության նույնականացմանը և պահպանմանը: Այն հաստատում է, որ բնությունը և մշակույթը միմյանց լրացնող են և որ մշակութային նույնացումն անմիջականորեն կապված է այն բնական միջավայրի հետ, որտեղ այն զարգանում է:

Կոնվենցիան կոչված է պահպանել երկրների մշակութային և բնական “սեփականությունը”: Read More

Convention on “Prohibition of military or any other hostile use of environmental modification techniques” (Geneva, 1976)

Կոնվենցիան սահմանում է շրջակա միջավայրի փոխակերպման տեխնիկական միջոցները իբրև այնպիսի միջոցներ, որոնք փոփոխում են` բնական գործընթացների միտումնավոր մանիպուլյացիայի միջոցով, երկրի դինամիկան, բաղադրությունը կամ կառուցվածքը: Եղանակի կամ կլիմայի փոփոխությունները, օզոնային շերտի կամ տարածաշրջանի էկոլոգիական բալանսի փոփոխությունը այն երևույթներից մի քանիսն են, Read More

“Persistent organic pollutants”(Stockholm, 2001)

Ստոկհոլմի կոնվենցիան գլոբալ համաձայնագիր է, որը նպատակ ունի պաշտպանել մարդու առողջությունը և շրջակա միջավայրը կայուն օրգանական աղտոտիչներից (POP-ներ): POP-ները քիմիական նյութեր են, որոնք երկար ժամանակ մնում են անփոփոխ շրջակա միջավայրում, լայնորեն տարածվում են աշխարհագրական տարածքներով, կուտակվում են կենդանի օրգանիզմների ճարպային հյուսվածքներում և Read More

UN Economic Commission for Europe, Convention on “Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes” (Water Convention, Helsinki, 1992)

“Միջազգային լճերի և անդրսահմանային ջրհոսքերի պահպանության և օգտագործման մասին” կոնվենցիան (ջրային կոնվենցիա) նախատեսված է անդրսահմանային մակերեսային և ստորգետնյա ջրերի պահպանության և էկոլոգիապես մաքուր կառավարման համար անհրաժեշտ ազգային միջոցառումների ամրապնդման համար: Read More

“Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade” (Rotterdam Convention, 1998)

Կոնվենցիայի տեքստն ընդունվել է 1998թ. սեպտեմբերի 10-ին Ռոտերդամում (Նիդերլանդներ) կայացած լիազորների համաժողովի կողմից: Կոնվենցիան ուժի մեջ է մտել 2004թ. փետրվարի 24-ին:

Կոնվենցիայի նպատակներն են.
խթանել կողմերի համատեղ պատասխանատվությունը և  Read More