Convention on “The Conservation of European Wildlife and Natural Habitats” (the Bern Convention 1979)

«Եվրոպայի վայրի բնության և բնական միջավայրի պահպանության մասին» կոնվենցիան պարտավորեցնող միջազգային իրավական գործիք է բնապահպանության ոլորտում, որն ընդգրկում է Եվրոպայի մայրցամաքի բնության ժառանգությանը և տարածվում է Աֆրիկայի որոշ պետությունների վրա: Կոնվենցիան ուղղված է վայրի ֆլորայի և ֆաունայի և դրանց բնական միջավայրերի պահպանմանը, ինչպես նաև այդ ոլորտում

Read More

Convention on “The Conservation of Migratory Species of Wild Animals” (the Bonn Convention, 1979)

«Միգրացվող վայրի կենդանիների տեսակների պահպանության մասին» կոնվենցիան ուղղված է կենդանիների միգրացվող` ցամաքային և ջրային տեսակների և թռչունների պահպանմանը իրենց միգրացիայի տարածքում: Սա միջկառավարական պայմանագիր է, կնքված ՄԱԿ-ի բնապահպանական ծրագրի (ՅՈՒՆԵՊ) հովանու ներքո, որը զբաղվում է վայրի կենդանիների և դրանց կենսապայմանների Read More

Convention on “International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora” (CITES, the Washington Convention, 1973)

«Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտրի մասին» կոնվենցիան կառավարությունների միջև միջազգային համաձայնագիր է: Դրա նպատակն է ապահովել, որ վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտուրը չի վտանգում դրանց գոյությունը: Read More

International Convention on conservation of plants (1952)

ԲՊՄԿ-ն միջազգային համաձայնագիր է, որի նպատակն է ձեռնարկել միջոցառումներ ուղղված բույսերի և բուսական ծագման մթերքի վնասատուների առաջացման և տարածման կանխարգելմանը, ինչպես նաև ապահովել համապատասխամ միջոցառումներ, որոնք ուղղված կլինեն այդ վնասատուների կառավարմանը: Կոնվենցիան կառավարվում է Ֆիտոսանիտարական միջոցառումների հանձնաժողովի (ՖՄՀ) կողմից, որն Read More

European Landscape Convention (Florence)

Կոնվենցիայի նպատակներն են` նպաստել եվրոպական լանդշաֆտների պաշտպանությանը, կառավարմանը և պլանավորմանը և ապահովել եվրոպական համագործակցությունն այդ հարցերի շուրջ: Դա նշանակում է ապահովել եվրոպական լանդշաֆտների պաշտպանությունը, կառավարումը և պլանավորումը` ազգային միջոցառումներ ընդունելու և կողմերի միջև եվրոպական համագործակցություն Read More