«Արթիկ քաղաքի փակ քարհանքի թափոնների և ջրհեղեղների կառավարում» ծրագրային հայտի ամբողջական փաստաթղթի մշակում

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն մշակել և ՄԱԿ-ի Հարմարվողականության հիմնադրամին է ներկայացրել «Արթիկ քաղաքի փակ քարհանքի թափոնների և ջրհեղեղների կառավարում» ծրագրային հայտի ամբողջական փաստաթուղթը, որն էլ Հարմարվողականության հիմնադրամի կողմից հաստատվել է 2018թ-ի հոկտեմբերի 12-ի B. 31/10 որոշմամբ: