«Collage» կրթական դրամաշնորհ

Համապատասխանությունը ՀՀ կառավարության 2021-26թթ գործունեության միջոցառումների ծրագրին՝

Նպատակ 6․ Կլիմայի փոփոխության հետևանքների նկատմամբ հարմարվողականության և մեղմման գործողությունների իրականացումը։

Ծրագրի անվանումը՝

«Collage» կրթական դրամաշնորհ։

Ծրագրի տևողությունը՝

1,5 տարի։

Ծրագրի արժեքը՝

125 000 ԱՄՆ դոլար։

Ֆինանսավորման աղբյուրը՝

Հարմարվողականության հիմնադրամ։

Իրականացնող կազմակերպությունը՝

ՀՀ ՇՄՆ «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ։

Ծրագրի նպատակը՝

Հավաքագրել, համակարգել և տարածել գիտելիք, գործնական լուծումներ՝ դրանով իսկ ամրապնդելով ԲԾԻԳ ՊՀ-ի՝ կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության տեսանկյունից հողային, ջրային և անտառային ռեսուրսների կառավարման նորարարական ռազմավարությունների գործադրման կարողությունները: