RESILAND. Հայաստանի դիմակայուն լանդշաֆտների ծրագիր

Ծրագրի նպատակը՝

Բարելավել ՀՀ անտառների և ջրաճահճային տարածքների կառավարումը թիրախային տարածաշրջաններում՝ ամրապնդելով նշված գործընթացներում համայնքների ներգրավվածությունը։

Իրականացնող կազմակերպությունը՝

Համաշխարհային բանկ։

Կատարող կազմակերպությունը՝

«Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ։

Ծրագրի բյուջեն՝

  • ԳԷՀ դրամաշնորհը՝ 5,450,000 ԱՄՆ դոլար։
  • Շվեդիայի Միջազգային Զարգացման և Համագործակցության Գործակալության դրամաշնորհը՝  3,200,000 ԱՄՆ դոլար։
  • Ընդհանուր համաֆինանսավորումը՝ 43,900,830 ԱՄՆ դոլար։

Ծրագրի բաղադրիչները՝

Բաղադրիչ 1. Ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում և համայնքների ներգրավվածությունԵնթաբաղադրիչ 1.1. Քաղաքականության վերանայում և մշակում
Ենթաբաղադրիչ 1.2. Ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում
Ենթաբաղադրիչ 1.3. Համայնքահեն անտառկառավարման բարելավում
Բաղադրիչ 2. Ջրաճահճային տարածքների վերականգնում և պահպանություն՝ կլիմայի փոփոխության նկատմամբ դիմակայունության ապահովմամբԵնթաբաղադրիչ 2.1․ Ջրաճահճային տարածքների վերականգնում
Ենթաբաղադրիչ 2.2. Էկոտուրիզմի զարգացում
Բաղադրիչ 3. Անտառների վերականգնումԵնթաբաղադրիչ 3.1. Անտառվերականգնում
Ենթաբաղադրիչ 3.2. Հանքերի տեղամասերի վերականգնում
Բաղադրիչ 4․ Ծրագրի կառավարում

Ծրագրային փաստաթղթերը․

  1. ՇԱՀԱԿԻՐՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ՊԼԱՆ

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ի բողոքների հասցեագրման մեխանիզմը

Բողոքների հասցեագրման մեխանիզմը կարգավորում է միջազգային կազմակերպությունների կողմից ֆինանսավորվող և «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կողմից իրականացվող ծրագրերի շրջանակներում հանրության հետ հետադարձ կապը և բողոքների հասցեագրման գործընթացը։

Բողոքների հասցեագրման մեխանիզմը (այսուհետ՝ ԲՀՄ) հնարավորություն է տալիս ծրագրի իրականացման արդյունքում տուժած անձանց ներկայացնել ծրագրի հետ կապված իրենց հարցերը, առաջարկություններն ու մտահոգությունները և ստանալ համապատասխան արձագանք։

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ի ԲՀՄ-ը նախատեսում է երկփուլ ընթացակարգ: Առաջին փուլը կամընտրական է և բողոքողին հնարավորություն է տալիս ուղղակիորեն դիմել ծրագրի աշխատակիցներին և ներկայացնել իրենց բողոքը։ Այն դեպքում, երբ ծրագրի աշխատակիցների տեղում տրված պատասխանը անբավարար է, կամ եթե բողոքողը չի ցանկանում ուղղակիորեն գործ ունենալ ծրագրի աշխատակիցների հետ, բողոքողն իրավունք ունի անցնել ԲՀՄ ընթացակարգի երկրորդ փուլին, որը ենթադրում է բողոքի ներկայացում բողոքների հասցեագրման հանձնաժողովին։ Հանձնաժողովն ինքնուրույն քննարկում և լուծում է անհատների կամ կազմակերպությունների կողմից բարձրացված խնդիրները, որոնք ըստ բողոքողի «ԲԾԻԳ» ՊՀ-ի ծրագրերի համատեքստում կարող են կամ դարձել են վնասի պատճառ։

Բողոքների հասցեագրման հանձնաժողովին բողոք ներկայացնելու նպատակով կարող եք լրացնել կցված ձևանմուշը և ուղարկել այն grm@epiu.am էլ հասցեին` յուրաքանչյուր ծրագրի դեպքում նշելով ԲՀՄ պատասխանատուներին ըստ ստորև ներկայացված աղյուսակի․

Ծրագրի անվանումըԲՀՄ պատասխանատուն Էլ հասցեն
Ազգային մակարդակում կոնվենցիայի կողմ երկրների ինստիտուցիոնալ և մասնագիտական կարողությունների ամրապնդում ՄԱԿ-ի «Անապատացման դեմ պայքարի» կոնվենցիայի ընդլայնված մոնիթորինգի և հաշվետվողականության ուղղությամբՄարգարիտա Գասպարյան, ծրագրի պատասխանատուmargarita.gasparyan@epiu.am
Անցում էլեկտրական շարժունակությանը ՀայաստանումԼուսինե Սարգսյան, ծրագրի օգնականsargsyanlusine555@gmail.com
Ապագա առաջնորդների ներգրավում․ երիտասարդների համար հարմավողականության հիմնախնդիրների և լավագույն փորձի վերաբերյալ թվային կրթական մոդուլի ստեղծումՄարգարիտա Գասպարյան, ծրագրի պատասխանատու margarita.gasparyan@epiu.am
«Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ծրագրի «Շենքերի ոլորտում չափողականություն, հաշվետվողականություն և հավաստագրում (ՉՀՀ) համակարգի ստեղծում և գիտելիքների կառավարում» բաղադրիչԱրմեն Աջամօղլյան, ծրագրի համակարգողarmenajam@mail.ru
Կանաչ կլիմայի հիմնադրամի հետ գործընկերության և ծրագրերի շրջանակների ընդլայնում և համաձայնեցում երկրի ցածր ածխածնային զարգացման երկարաժամկետ ռազմավարությունների հետԱննա Բարսեղյան, ծրագրի օգնական assistant.rsp005@gmail.com
Հայաստանի բնության հատուկ պահպանվող տարածքներին հարակից էկոհամակարգերի և համայնքների հարմարվողականության կարողությունների ամրապնդումԱրմեն Խոջոյան, ծրագրի ղեկավարarmenkhojoyan@epiu.am
Հայաստանում անտառների դիմադրողականության բարձրացում՝ մեղմացման միջոցառումների շնորհիվ հարմարոցման և գյուղական վայրերում կանաչ տարածությունների ընդլայնման միջոցովԿորյուն Բզնունի, ծրագրի համակարգող koryunbznuni@gmail.com
Հայաստանում հողերի դեգրադացման կանխման հանձնառությունների/պարտականությունների իրականացումը՝ դեգրադացված մարգագետինների կայուն կառավարման և վերականգման միջոցովԿորյուն Բզնունի, ծրագրի համակարգող koryunbznuni@gmail.com

Հայաստանի բնության հատուկ պահպանվող տարածքներին հարակից էկոհամակարգերի և համայնքների հարմարվողականության կարողությունների ամրապնդում

NՇահառուի անուն, ազգանունՇահառուի համայնքըՍածիլների և տնկիների տրամադրում
1. Աշոտ ԱնտինյանՄարգահովիտԼոլիկ-50, վարունգ-50, տաքդեղ-50
2.Աշոտ Մինասյան Մարգահովիտ Լոլիկ-50, վարունգ-50, տաքդեղ-50
3.Ահարոն Ալչանգյան Մարգահովիտ Լոլիկ-50, վարունգ-50, տաքդեղ-50
4.Տատյանա ԶադորկինաՖիոլետովո Լոլիկ-50, վարունգ-50, տաքդեղ-50
5.Արամ Ղազարյան Ֆիոլետովոյի միջազգային դպրոց Լոլիկ-50, վարունգ-50, տաքդեղ-50
6.Ալեքսեյ Չիչյով Ֆիոլետովո Լոլիկ-50, վարունգ-50, տաքդեղ-50
7.Վահագն Հովհաննիսյան Դիլիջան ” Պետական քոլեջ” Լոլիկ-50, վարունգ-50, տաքդեղ-50
8.Մանուշ Հովնանյան “Աջակցություն կանանց և երեխաներին” ՀԿ Լոլիկ-100, վարունգ-100, տաքդեղ-100
9.Վաչագան ԹավարյանԱղավնավանք Լոլիկ-100, վարունգ-100, տաքդեղ-100
10.Ռուբեն Ղարագյոզյան Հովք Լոլիկ-50, վարունգ-50, տաքդեղ-50
11.Բորիս Բալասանյան Հովք Լոլիկ-50, վարունգ-50, տաքդեղ-50
12.Գոռ ԳրիգորյանԳոշ Լոլիկ-100, վարունգ-100, տաքդեղ-100
13.Արթուր ԳրիգորյանԳոշ Լոլիկ-150, վարունգ-150, տաքդեղ-150
14.Լենա Հակոբյան Խաչարձան Լոլիկ-100, վարունգ-100, տաքդեղ-100
15.Ալբերտ Խարախանյան Խաչարձան Լոլիկ-100, վարունգ-100, տաքդեղ-100
16.Իոնիդա Բուդաղյան Խաչարձան Լոլիկ-100, վարունգ-100, տաքդեղ-100
17.Արթուր Զախարյան Խաչարձան Լոլիկ-100, վարունգ-100, տաքդեղ-100
18.Շամիր Ապրեսյան Խաչարձան Լոլիկ-100, վարունգ-100, տաքդեղ-100
19.Շուշանիկ Սահակյան Խաչարձան “Երիտասարդական գաղափարներ” ՀԿ Լոլիկ-100, վարունգ-100, տաքդեղ-100
20.Գևորգ ՄուկուչյանԹեղուտ Լոլիկ-100, վարունգ-100, տաքդեղ-100
21.Էլմիրա Բեգլարյան Թեղուտ Լոլիկ-100, վարունգ-100, տաքդեղ-100
22.Արծրուն Ղամբարյան Թեղուտ Լոլիկ-50, վարունգ-50, տաքդեղ-50
23.Արսեն ՄանուչարյանՀաղարծին Լոլիկ-100, վարունգ-100, տաքդեղ-100
24. Լուսիե ՄելքոնյանԴիլիջանՏխլենի
25.Մանգասարյան ԱնդրանիկԴիլիջանԸնկուզենի
26.Մուրադյան Արայիկ Դիլիջան Ընկուզենի
27.Մարտիրոսյան Սիմոն Դիլիջան Ընկուզենի
28.Ղազարյան Մարտին Դիլիջան Ընկուզենի
29.Աղաջանյան ՇիրազՀաղարծինՏխլենի, ընկուզենի
30.Աղաջանյան Սերգո Հաղարծին Խնձորենի, տանձենի
31.Բեգլարյան Թամարա Հաղարծին Խնձորենի, տանձենի
32.Բաբաջանյան Արծրուն Հաղարծին Խնձորենի, տանձենի
33.Բաբինյան Անահիտ Հաղարծին Խնձորենի, տանձենի
34.Գուլինյան Արեք Հաղարծին Խնձորենի, տանձենի
35.Գուլինյան Գևորգ Հաղարծին Խնձորենի, տանձենի
36.Գրիգորյան Գևորգ Հաղարծին Խնձորենի, տանձենի
37.Թամրազյան Սասուն Հաղարծին Խնձորենի, տանձենի
38.Աղաջանյան Ալիկ Հաղարծին Խնձորենի, տանձենի
39.Խառատյան Լեյլի Հաղարծին Խնձորենի, տանձենի
40.Հովհաննիսյան Հայկ Հաղարծին Խնձորենի, տանձենի
41.Հովհաննիսյան Նայիրա Հաղարծին Խնձորենի, տանձենի
42.Հովհաննիսյան Մխիթար Հաղարծին Տխլենի, ընկուզենի
43.Հախվերդյան Զինա Հաղարծին Խնձորենի, տանձենի
44.Հախվերդյան Ալիկ Հաղարծին Խնձորենի, տանձենի
45.Մանուկյան Սուսաննա Հաղարծին Խնձորենի, տանձենի
46.Միրզոյան Անահիտ Հաղարծին Խնձորենի, տանձենի
47.Մանուչարյան Լաուրա Հաղարծին Տանձենի
48.Պողոսայն Աիդա Հաղարծին Խնձորենի, տանձենի
49.Պողոսայն Ալվարդ Հաղարծին Տանձենի
50.Պետրոսյան Ստեփան Հաղարծին Խնձորենի, տանձենի
51.Ստեփանյան Նուբար Հաղարծին Խնձորենի, տանձենի
52.Ասեփանյան Արտեմ Հաղարծին Խնձորենի, տանձենի
53.Հախվերդյան Նավիկ Հաղարծին Խնձորենի, տանձենի
54.Սիմոնյան Արծրուն Հաղարծին Խնձորենի, տանձենի
55.Սարգսյան Արամ Հաղարծին Խնձորենի, տանձենի
56.Փիրումյան Նարեկ Հաղարծին Տանձենի
57.Հախվերդյան Մանուշ Հաղարծին Խնձուրենի
58.Մանուչարյան Լաուրա Հաղարծին Խնձորենի
59.Թամամյան Դիանա Հաղարծին Ընկուզենի
60.Թամրազյան Արգամ Հաղարծին Խնձորենի
61.Հախվերդյան Արմեն Հաղարծին Խնձորենի
62.Թամրազյան Շալիկո Հաղարծին Խնձորենի
63.Ռևազյան Ռիմա Հաղարծին Խնձորենի, ընկուզենի
64.Բադալյան Աղասի Հաղարծին Խնձորենի, ընկուզենի, տխլենի
65.Մանուչարյան Սուրեն Հաղարծին Խնձորենի
66.Աղաջանյան Ռուզան Հաղարծին Խնձորենի, ընկուզենի, տխլենի
67.Սիրաբեկյան Գայանե Հաղարծին Տխլենի
68.Աղաջանյան Արմեն Հաղարծին Ընկուզենի, տխլենի
69.Թամրազյան Լևոն Հաղարծին Տխլենի, խնձորենի
70.Զարգարյան Մարուս Հաղարծին Խնձորենի, ընկուզենի, տխլենի
71.Պողոսյան Ալվարդ Հաղարծին Խնձորենի, ընկուզենի, տխլենի
72.Բալայան ԱրմենԽաչարձանԸնկուզենի
73.Ղազարյան ՀենրիկԹեղուտՏխլենի, ընկուզենի
74.Թամրազյան Լյովա Թեղուտ Տխլենի, ընկուզենի
75.Մադաթյան Արքա Թեղուտ Խնձորենի, տանձենի
76.Ղամբարյան Լևոն Թեղուտ Խնձորենի, տանձենի
77.Հախվերդյան Աշոտ Թեղուտ Տխլենի, ընկուզենի
78.Գուլինյան Խաչատուր Թեղուտ Ընկուզենի
79.Մանուչարյան Մհեր Թեղուտ Ընկուզենի
80.Զարգարյան Օնիկ Թեղուտ Տխլենի
81.Աղաջանյան Շահեն Թեղուտ Ընկուզենի
82.Սողոմոնյան Սոս Թեղուտ Տխլենի
83.Ղամբարյան Դավիթ Թեղուտ Տխլենի
84.Զարգարյան Սաշիկ Թեղուտ Ընկուզենի
85.Մադաթյան Արքա Թեղուտ Տխլենի
86.Զաքարյան ԿարենԳոշԽնձորենի, տանձենի
87.Ամիրխանյան Հարություն Գոշ Խնձորենի, տանձենի
88.Ամիրյան Լևոն Գոշ Խնձորենի, տանձենի
89.Ամիրյան Սեդա Գոշ Խնձորենի, տանձենի
90.Ամիրյան Հայկ Գոշ Խնձորենի, տանձենի
91.Ամիրյան Սասուն Գոշ Խնձորենի, տանձենի
92.Զաքարյան Գեղամ Գոշ Խնձորենի, տանձենի
93.Մինասյան Վարդան Գոշ Խնձորենի, տանձենի
94.Ամիրխանյան Անդրանիկ Գոշ Խնձորենի, տանձենի
95.Գրիգորյան ԱրսենԳոշ Խնձորենի, տանձենի
96.Հովսեփյան Բակուր Գոշ Խնձորենի, տանձենի
97.Հովսեփյան Մհեր Գոշ Խնձորենի, տանձենի
98.Սարգսյան Հմայակ Գոշ Խնձորենի, տանձենի
99.Սարգսյան Հայկ Գոշ Խնձորենի, տանձենի
100.Գրիգորյան Սուրիկ Գոշ Խնձորենի, տանձենի
101.Գրիգորյան Գառնիկ Գոշ Խնձորենի, տանձենի
102.Հակոբյան Գոռ Գոշ Խնձորենի, տանձենի
103.Մեհրաբյան Վարդան Գոշ Խնձորենի, տանձենի
104.Հայրապետյան ՀամլետՀովքԸնկուզենի
105.Ղազարյան Սամսոն Հովք Ընկուզենի
106.Բադալյան Ռոմելլա Հովք Ընկուզենի
107.Դավիդյան Գենա Հովք Ընկուզենի
108.Դավիդյան Քնարիկ Հովք Ընկուզենի
109.Դավիդյան Հակոբ Հովք Ընկուզենի
110.Դավիդյան Սիմա Հովք Ընկուզենի
111.Բադալյան Վալերի Հովք Ընկուզենի
112.Աֆյան Հովհաննես Հովք Ընկուզենի
113.Տրուզյան Արամայիս Հովք Ընկուզենի
114.Բեգլարյան Սամսոն Հովք Ընկուզենի
115.Մնացականյան Ինգա Հովք Ընկուզենի
116.Վարդանյան Լուսինե Հովք Ընկուզենի
117.Փանյան Ալբերտ Հովք Ընկուզենի
118.Կոնջոնյան Արտյոմ Հովք Ընկուզենի
119.Դավիդյան Կոլյա Հովք Ընկուզենի
120.Ալքամյան Աշոտ Հովք Ընկուզենի
121.Ֆանյան Սուսաննա Հովք Ընկուզենի
122.Աֆյան Թամարա Հովք Ընկուզենի
123.Գասպարյան Վալերիկ Հովք Ընկուզենի
124.Տրուզյան Նիկոլայ Հովք Ընկուզենի, տանձենի
125.Մարկոսյան Վլադիկ Հովք Ընկուզենի
126.Ավետյան Աբրահամ Հովք Ընկուզենի
127.Աֆյան Նիկոլայ Հովք Ընկուզենի , խնձորենի
128.Օսիպյան Տիգրան Հովք Ընկուզենի, տանձենի
129.Գասպարյան Արազ Հովք Ընկուզենի
130.Դավթյան Օլեգ Հովք Ընկուզենի
131.Մարկոսյան Նիկոլայ Հովք Ընկուզենի
132.Ավետիսյան Հայկանուշ Հովք Ընկուզենի
133.Դավիդյան Ռոմելլա Հովք Ընկուզենի
134.Ասվածատուրյան Զենֆիրա Հովք Ընկուզենի, խնձորենի
135.Ավագյան Մարթա Հովք Ընկուզենի
136.Ղարագյոզյան Ռուբեն Հովք Ընկուզենի, խնձորենի
137.Սիմոնյան Աշոտ Հովք Ընկուզենի
138.Դավիդյան Աշոտ Հովք Ընկուզենի, խնձորենի
139.Բալասանյան Բորիս Հովք Ընկուզենի, տանձենի
140.Հայրապետյան Ռաֆայել Հովք Ընկուզենի
141.Ֆանյան Ռոբերտ Հովք Ընկուզենի, խնձորենի
142.Կարակոզյան Աբրամ Հովք Ընկուզենի, խնձորենի
143.Նաղդալյան Աշոտ Հովք Ընկուզենի
144.Դուրյան Կամո Հովք Ընկուզենի
145.Խաչատրյան Հրաչիկ Հովք Ընկուզենի
146.Աղբալյան Ծովիկ Հովք Ընկուզենի
147.Աֆյան Աշոտ Հովք Ընկուզենի
148.Սահակյան Վլադիսլավ Հովք Ընկուզենի
149.Օթարյան Դոնարա Հովք Ընկուզենի
150.Իսրայելյան Ռեմյուր Հովք Ընկուզենի
151.Դավիդյան Վլադիմիր Հովք Ընկուզենի
152.Աբազյան Նայիրա Հովք Ընկուզենի
153.Աֆյան Արկադյա Հովք Ընկուզենի
154.Ծուղունյան Ալբերտ Հովք Ընկուզենի
155.Ծուղունյան Գևորգ Հովք Ընկուզենի
156.Դավիդյան Սողոմոն Հովք Ընկուզենի
157.Չատյան Անահիտ Հովք Ընկուզենի
158.Օհանյան Սիմոն Հովք Ընկուզենի
159.Բալասանյան Անդրանիկ Հովք Ընկուզենի , տանձենի
160.Աֆյան Սվետլանա Հովք Ընկուզենի
161.Մակունց Գենադի Հովք Ընկուզենի
162.Ավետյան Նինա Հովք Ընկուզենի
163.Նաղդալյան Արտուշ Հովք Ընկուզենի
164.Հակոբյան Հարություն Հովք Ընկուզենի
165.Մարկոսյան Վալենտինա Հովք Ընկուզենի
166.Չերքեզյան Արսեն Հովք Ընկուզենի
167.Ջումանյան Ռազմիկ Հովք Ընկուզենի
168.Մակունց Մխիթար Հովք Ընկուզենի
169.Դավիդյան Սոֆյա Հովք Ընկուզենի
170.Ծուղունյան Նիկոլայ Հովք Ընկուզենի
171.Գաբրիելյան Հակոբ Հովք Ընկուզենի
172.Հակոբյան Ռադիկ Հովք Ընկուզենի
173.Արզումանյան Անդրանիիկ Հովք Ընկուզենի
174.Մանուչարյան Գրիգոր Հովք Ընկուզենի
175.Բաղիրյան Արմիդա Հովք Ընկուզենի
176.Հարությունյան Անուշ Հովք Ընկուզենի
177.Ծուղունայն Անդրանիկ Հովք Ընկուզենի
178.Սարդարյան Մհեր Հովք Ընկուզենի
179.Նաղդալյան Ալեքսան Հովք Ընկուզենի
180.Չերքեզյան Սլավա Հովք Ընկուզենի
181.Հովհաննեսյան Ռիտա Հովք Ընկուզենի
182.Եգանյան Դավիթ Հովք Ընկուզենի
183.Աղասարյան Մարգո Հովք Ընկուզենի
184.Շաղբաթյան Լուսինե Հովք Ընկուզենի
185.Չիթչյան Ասյա Հովք Ընկուզենի
186.Դավոյան Ծովակ Հովք Ընկուզենի
187.Տոնյան Ռիմմա Հովք Ընկուզենի
188.Ալքամյան Դորա Հովք Ընկուզենի
189.Աֆյան Գրիշա Հովք Ընկուզենի
190.Մարգարյան Գրիշա Հովք Ընկուզենի
191.Հովսեփյան Նատալյա Հովք Ընկուզենի
192.Աղաջանյան Արթուր Հովք Ընկուզենի
193.Մանուկյան Արսեն Հովք Ընկուզենի
194.Այվազյան Էդուարդ Հովք Ընկուզենի
195.Նիկոլայն Պավլիկ Հովք Ընկուզենի
196.Ավետիսյան Գիտա Հովք Ընկուզենի
197.Գրիգորյան Հովիկ Հովք Ընկուզենի
198.Օրդինյան Անժիկ Հովք Ընկուզենի
199.Հովքի միջնակարգ դպրոց Հովք Ընկուզենի
200.Ալքամյան Դորա Հովք Ընկուզենի
201.Դավթյան Սողոմոն Հովք Ընկուզենի
202.Բալասանյան Սիլվա Հովք Ընկուզենի
203.Ալքամյան Աշոտ Հովք Ընկուզենի
204.Դավիդյան Սողոմոն Հովք Ընկուզենի
205.Կարապետյան ՄիքայելԽաչարձան Ընկուզենի
206.Արզումանյան Յակով Խաչարձան Ընկուզենի
207.Բուդաղյան Անդրանիկ Խաչարձան Ընկուզենի
208.Կարապետյան Ռայա Խաչարձան Ընկուզենի
209.Դանիելյան Վրեժ Խաչարձան Ընկուզենի
210.Ավագյան Կամո Խաչարձան Ընկուզենի
211.Ոսկանյան Կամո Խաչարձան Ընկուզենի
212.Մովսեսյան Բագրատ Խաչարձան Ընկուզենի
213.Խաչյան Ջիվան Խաչարձան Ընկուզենի
214.Գրիգորյան Անահիտ Խաչարձան Ընկուզենի
215.Մկրտչյան Արթուր Խաչարձան Ընկուզենի
216.Մկրտչյան Արթուրիկ Խաչարձան Ընկուզենի
217.Սարգսյան Նուշիկ Խաչարձան Ընկուզենի
218.Ամիրխանյան Վարդան Խաչարձան Ընկուզենի
219.Առաքելյան Վովա Խաչարձան Ընկուզենի
220.Ալիխանյան Զինա Խաչարձան Ընկուզենի
221.Մալխասյան Վարդան Խաչարձան Ընկուզենի
222.Բուդաղյան Գոռ Խաչարձան Ընկուզենի
223.Պետրոսյան Օֆելյա Խաչարձան Ընկուզենի
224.Վարդանյան Էմիլ Խաչարձան Ընկուզենի
225.Մխիթարյան Վալերիկ Խաչարձան Ընկուզենի
226.Դանիելյան Անժելա Խաչարձան Ընկուզենի
227.Ղազարյան Արշո Խաչարձան Ընկուզենի
228.Դանիելյան Վարուժան Խաչարձան Ընկուզենի
229.Չիլինգարյան Վաչագան Խաչարձան Ընկուզենի
230.Առաքելով Գագիկ Խաչարձան Ընկուզենի
231.Շահնազարյան Գագիկ Խաչարձան Ընկուզենի
232.Կարապետյան Միքայել Խաչարձան Ընկուզենի
233.Պետրոսյան Հովհաննես Խաչարձան Ընկուզենի
234.Բուդաղյան Վովա Խաչարձան Ընկուզենի
235. Բաբինյան Արթուր Խաչարձան Ընկուզենի
236.Բուդաղյան Ապրես Խաչարձան Ընկուզենի
237.Բուդաղյան Արարատ Խաչարձան Ընկուզենի
238.Բուդաղյան Ալբերտ Խաչարձան Ընկուզենի
239.Պողոսյան Կարո Խաչարձան Ընկուզենի
240.Սարկիսյան Անդրեյ Խաչարձան Ընկուզենի
241.Մեհրաբյան Վիգեն Խաչարձան Ընկուզենի
242.Մկրտչյան Պավել Խաչարձան Ընկուզենի
243.Խոջայան Աշոտ Խաչարձան Ընկուզենի
244.Բուդաղյան Կարեն Խաչարձան Ընկուզենի
245.Բուդաղյան Գրիգորի Խաչարձան Ընկուզենի
246.Բուդաղյան Լյովա Խաչարձան Ընկուզենի
247.Օհանյան Ժորա Խաչարձան Ընկուզենի
248.Արզումանյան Յակով Խաչարձան Ընկուզենի
249.Բուդաղյան Անդրանիկ Խաչարձան Ընկուզենի
250.Բալայան Արմեն Խաչարձան Ընկուզենի
251.Միխայիլ Նովիկով Ֆիոլետովո Տանձենի, խնձորենի
252.Ալեքսեյ Չիչյով Ֆիոլետովո Տանձենի, խնձորենի
253.Նովիկով Պավել Ֆիոլետովո Տանձենի, խնձորենի
254.Խրիստիչենկո Անատոլի Ֆիոլետովո Տանձենի, խնձորենի
255.Զադորկին Ալեքսանդր Ֆիոլետովո Տանձենի, խնձորենի
256.Մորոզով Վասիլի Ֆիոլետովո Տանձենի, խնձորենի
257.Սուկովիցին Վասիլի Ֆիոլետովո Տանձենի, խնձորենի
258.Նովիկով Ալեքսեյ Ֆիոլետովո Տանձենի, խնձորենի
259.Զադորկինա Տատյանա Ֆիոլետովո Տանձենի, խնձորենի
260.Զադորկինա ՄարիաՖիոլետովո Տանձենի, խնձորենի

Ջերմոցների և չորանոցների շահառումերի ցանկ

N Շահառուի անուն, ազգանուն Շահառուի համայնքը Չորանոցների և ջերմոցների տրամադրում
1Արսեն ՂազարյանՈւրցաձորՋերմատուն
2Արմեն Ղազարյան Ուրցաձոր Ջերմատուն
3Գյուլիզար Նահապետյան Ուրցաձոր Ջերմատուն
4Արայիկ Մուրադյան Ուրցաձոր Ջերմատուն
5Վոլոդյա Ղազարյան Ուրցաձոր Ջերմատուն
6Գայանե Հակոբյան Ուրցաձոր Ջերմատուն
7Գրիշա Գասպարյան Ուրցաձոր Ջերմատուն
8Տիգրան Անդրեասյան Ուրցաձոր Ջերմատուն
9Հրահատ ՄարգարյանՇաղափ Ջերմատուն
10Արմեն Ասլանյան Շաղափ Ջերմատուն
11Աղաբեկ ՄանուկյանԴաշտաքար Ջերմատուն
12Թովմաս Մարգարյան Դաշտաքար Ջերմատուն
13Արտակ Օհանյան Դաշտաքար Ջերմատուն
14Գառնիկ Ղազարյան Ուրցաձոր Չորանոց
15Արման Կարապետյան Ուրցաձոր Չորանոց
16Սիմա Քերիմյան Ուրցաձոր Չորանոց
17Գոհար Ավագյան Ուրցաձոր Չորանոց
18Սամվել Հակոբյան Ուրցաձոր Չորանոց
19Ռուզաննա Առաքելյան Ուրցաձոր Չորանոց
20Լաուրա Գալստյան Ուրցաձոր Չորանոց
21Արևհատ Ասատրյան Ուրցաձոր Չորանոց
22Հայկ Ղարիբյան Ուրցաձոր Չորանոց
23Քրիսինե Ազիզյան Ուրցաձոր Չորանոց
24Ռիմա Ավետիսյան Ուրցաձոր Չորանոց
25Նաիրա Իսպիրյան Ուրցաձոր Չորանոց
26Սերոբ Ավետիսյան Ուրցաձոր Չորանոց
27Ռուզաննա Մելքոնյան Ուրցաձոր Չորանոց
28Սամվել Սիմոնյան Ուրցաձոր Չորանոց
29Սոֆյա Խաչատրյան Ուրցաձոր Չորանոց
30Գագիկ ՍեդրակյանՇաղափ Չորանոց
31Հայկ ՄուրադյանՇաղափ Չորանոց
32Արամայիս ՄարգարյանԼանջանիստ Չորանոց
33 Սամվել Գրիգորյան Դաշտաքար Չորանոց
34Արմեն ՕհանյանԴաշտաքար Չորանոց
35Արփենիկ ՄալխասյանԴաշտաքար Չորանոց
36Դիլիջանի քոլեջԴիլիջանՋերմատուն
37<<Աջակցություն կանանց և երեխաներին>>  ՀԿԴիլիջան Ջերմատուն
38Գևորգ ՄուկուչյանԹողուտ Ջերմատուն
39Էլմիրա Բեգլարյան Թողուտ Ջերմատուն
40Արծրուն Ղամբարյան Թողուտ Ջերմատուն
41Արսեն ՄանուչարյանՀաղարծին Ջերմատուն
42Գոռ ԳրիգորյանԳոշ Ջերմատուն
43Արթուր ԳրիգորյանԳոշ Ջերմատուն
44Լենա ՀակոբյանԽաչարձան Ջերմատուն
45Ալբերտ Կարախանյան Խաչարձան Ջերմատուն
46Իոնիդա Բուդաղյան Խաչարձան Ջերմատուն
47Արթուր Զախարյան Խաչարձան Ջերմատուն
48Շամիր Ապրեսյան Խաչարձան Ջերմատուն
49Երիտասարդական գաղափարներ Երիտասարդական ՀԿ Խաչարձան Ջերմատուն
50Վաչագան ԹաղարյանԱղավնավանք Ջերմատուն
51Տատյանա ԶադորկինաՖիոլետովո Ջերմատուն
52Անդրեյ Նազարով Ֆիոլետովո Ջերմատուն
53Ալեքսեյ Չիչյով Ֆիոլետովո Ջերմատուն
54Աշոտ ԱնտինյանՄարգահովիտ Ջերմատուն
55Աշոտ Մինասյան Մարգահովիտ Ջերմատուն
56Ահարոն Ալչանգյան Մարգահովիտ Ջերմատուն
57Ռուբեն Ղազարյան Հովք Ջերմատուն
58Գենա Դավիդյան Հովք Ջերմատուն
59Բորիս Բալասանյան Հովք Ջերմատուն
60Արմենուհի Մելքոնյան ԴիլիջանՉորանոց
61Արմեն Անանյան Դիլիջան Չորանոց
62Վահե Հակոբյան Դիլիջան Չորանոց
63Արթուր ԵնգիբարյանԹեղուտ Չորանոց
64Արմեն ՀախվերդյանՀաղարծին Չորանոց
65Արա Միրզոյան Հաղարծին Չորանոց
66Արմեն ՄինասյանԳոշ Չորանոց
67Գագիկ ՇահնազարյանԽաչարձան Չորանոց
68Մարինե ՍահակյանԱղավնավանք Չորանոց
69Վյաչեսլավ Մարտիրոսյան Աղավնավանք Չորանոց
70Անուշ Պետրոսյան Աղավնավանք Չորանոց
71Մարգահովիտի համայնքապետարանՄարգահովիտ Չորանոց
72Անուշ ՀարությունյանՀովք Չորանոց
73Աշոտ ԱֆյանՀովք Չորանոց
74Հարություն ԴվիդյանՀովք Չորանոց
75Լուսինե ՄանուկյանՀաղարծին Չորանոց
76Սոֆիկ Խաչատրյան Ուրցաձոր Չորանոց
77Գոհար Սարգսյան Ուրցաձոր Չորանոց
78Արմենուհի Թադևոսյան Ուրցաձոր Չորանոց
79Կարապետ Կարապետյան Ուրցաձոր Չորանոց
80Սիրվարդ ՍահակյանՇաղափ Չորանոց
81Սուսաննա ՄիքայելյանՇաղափ Չորանոց

ՄԱԿ-ի «Կենսաբանական բազմազանության մասին» կոնվենցիայի իրականացման 6-րդ ազգային զեկույցի պատրաստում

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն ՄԱԿ-ի Շրջակա Միջավայրի Ծրագրի (UNEP) աջակցությամբ մշակել և Կոնվենցիայի քարտուղարություն է ներկայացրել «Կենսաբանական բազմազանության մասին» կոնվենցիայի 6-րդ ազգային զեկույցը:

Զեկույցին ծանոթացեք հետևյալ հղմամբ՝

https://www.epiu.am/wp-content/uploads/2019/03/6-ՐԴ-ԱԶԳԱՅԻՆ-ԶԵԿՈՒՅՑ.pdf