RESILAND. Հայաստանի դիմակայուն լանդշաֆտների ծրագիր

Ծրագրի նպատակը՝

Բարելավել ՀՀ անտառների և ջրաճահճային տարածքների կառավարումը թիրախային տարածաշրջաններում՝ ամրապնդելով նշված գործընթացներում համայնքների ներգրավվածությունը։

Իրականացնող կազմակերպությունը՝

Համաշխարհային բանկ։

Կատարող կազմակերպությունը՝

«Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ։

Ծրագրի բյուջեն՝

  • ԳԷՀ դրամաշնորհը՝ 5,450,000 ԱՄՆ դոլար։
  • Շվեդիայի Միջազգային Զարգացման և Համագործակցության Գործակալության դրամաշնորհը՝  3,200,000 ԱՄՆ դոլար։
  • Ընդհանուր համաֆինանսավորումը՝ 43,900,830 ԱՄՆ դոլար։

Ծրագրի բաղադրիչները՝

Բաղադրիչ 1. Ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում և համայնքների ներգրավվածություն Ենթաբաղադրիչ 1.1. Քաղաքականության վերանայում և մշակում
Ենթաբաղադրիչ 1.2. Ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում
Ենթաբաղադրիչ 1.3. Համայնքահեն անտառկառավարման բարելավում
Բաղադրիչ 2. Ջրաճահճային տարածքների վերականգնում և պահպանություն՝ կլիմայի փոփոխության նկատմամբ դիմակայունության ապահովմամբ Ենթաբաղադրիչ 2.1․ Ջրաճահճային տարածքների վերականգնում
Ենթաբաղադրիչ 2.2. Էկոտուրիզմի զարգացում
Բաղադրիչ 3. Անտառների վերականգնում Ենթաբաղադրիչ 3.1. Անտառվերականգնում
Ենթաբաղադրիչ 3.2. Հանքերի տեղամասերի վերականգնում
Բաղադրիչ 4․ Ծրագրի կառավարում  

Ծրագրային փաստաթղթերը․

  1. ՇԱՀԱԿԻՐՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ՊԼԱՆ
  2. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆ
  3. ԲԱՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆ 
  4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐ 

 

ՄԱԿ-ի «Կենսաբանական բազմազանության մասին» կոնվենցիայի իրականացման 6-րդ ազգային զեկույցի պատրաստում

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն ՄԱԿ-ի Շրջակա Միջավայրի Ծրագրի (UNEP) աջակցությամբ մշակել և Կոնվենցիայի քարտուղարություն է ներկայացրել «Կենսաբանական բազմազանության մասին» կոնվենցիայի 6-րդ ազգային զեկույցը:

Զեկույցին ծանոթացեք հետևյալ հղմամբ՝

https://www.epiu.am/wp-content/uploads/2019/03/6-ՐԴ-ԱԶԳԱՅԻՆ-ԶԵԿՈՒՅՑ.pdf