ՄԱԿ-ի ԵՏՀ “Շրջակա միջավայրի հարցերի առնչությամբ տեղեկատվության հասանելիության, որոշումներ ընդունելու գործընթացին հասարակայնության և արդարադատության մատչելիության մասին” կոնվենցիա (Օրհուս, 1998թ.)

ՄԱԿ-ի ԵՏՀ “Շրջակա միջավայրի հարցերի առնչությամբ տեղեկատվության հասանելիության, որոշումներ ընդունելու գործընթացին հասարակայնության և արդարադատության մատչելիության մասին” կոնվենցիան ընդունվել է 1998թ. հունիսի 25-ին դանիական Օրհուս քաղաքում կայացած “Շրջակա միջավայրը Եվրոպայի համար” գործընթացի չորրորդ նախարարական համաժողովի ընթացքում: Read More

“Օզոնային շերտի պահպանության մասին” կոնվենցիա (Վիեննա, 1985թ.)

1985թ.-ին ազգերը համաձայնության եկան Վիեննայում, որ անհրաժեշտ է ձեռնարկել “համապատասխան միջոցառումներ … մարդկանց առողջությունը և շրջակա միջավայրը մարդկային գործունեության այնպիսի ազդեցությունից պաշտպանելու համար, որը փոփոխում է կամ կարող է փոփոխել օզոնային շերտը”, և դրանով իսկ սկիզբ դրեցին օզոնային շերտի պաշտպանության մասին կոնվենցիայի ստորագրմանը: Read More

ՄԱԿ-ի “Վտանգավոր թափոնների անդրսահմանային տեղափոխման և դրանց հեռացման նկատմամբ հսկողություն սահմանելու մասին” կոնվենցիա (Բազել, 1989թ.)

“Վտանգավոր թափոնների անդրսահմանային տեղափոխման և դրանց հեռացման նկատմամբ հսկողություն սահմանելու մասին” կոնվենցիան վտանգավոր և այլ թափոնների վերաբերյալ առավել ընդգրկուն տարածաշրջանային համաձայնագիրն է: Կոնվենցիան ունի 170 մասնակից կողմեր և նպատակ ունի պաշտպանել մարդու առողջությունը և շրջակա միջավայրը վտանգավոր և այլ թափոնների արտադրության, Read More

ՄԱԿ-ի “Անապատացման դեմ պայքարի” կոնվենցիա

Միջազգային համայնքը վաղուց արդեն ընդունել է այն, որ անապատացումը խոշոր տնտեսական, սոցիալական և բնապահպանական խնդիր է աշխարհի բոլոր տարածաշրջանների շատ երկրների համար: 1977թ.-ին ՄԱԿ-ի անապատացման դեմ պայքարի համաժողովի կողմից ընդունվեց անապատացման դեմ պայքարի գործողությունների ծրագիր: Չնայած այս և մի շարք այլ նախաձեռնությունների, 1991թ.-ին ՄԱԿ-ի Read More

ՄԱԿ-ի ԵՏՀ “Արդյունաբերական վթարների անդրսահմանային ազդեցության մասին” կոնվենցիա

1992թ.-ի “Արդյունաբերական վթարների անդրսահմանային ազդեցության մասին” կոնվենցիան նախատեսված է արդյունաբերական վթարներից մարդկանց և շրջակա միջավայրը պաշտպանելու համար, հնարավորության դեպքում դրանք կանխարգելելու, դրանց հաճախականությունը և ուժգնությունը նվազեցնելու և հետևանքները նվազեցնելու միջոցով: Կոնվենցիան խթանում է ակտիվ միջազգային Read More