«Եվրոպայի վայրի բնության և բնական միջավայրի պահպանության մասին» կոնվենցիա (Բեռնի կոնվենցիա, 1979թ.)

«Եվրոպայի վայրի բնության և բնական միջավայրի պահպանության մասին» կոնվենցիան պարտավորեցնող միջազգային իրավական գործիք է բնապահպանության ոլորտում, որն ընդգրկում է Եվրոպայի մայրցամաքի բնության ժառանգությանը և տարածվում է Աֆրիկայի որոշ պետությունների վրա: Կոնվենցիան ուղղված է վայրի ֆլորայի և ֆաունայի և դրանց բնական միջավայրերի պահպանմանը, ինչպես նաև այդ ոլորտում

Read More

«Միգրացվող վայրի կենդանիների տեսակների պահպանության մասին» կոնվենցիա (Բոն, 1979թ.)

«Միգրացվող վայրի կենդանիների տեսակների պահպանության մասին» կոնվենցիան ուղղված է կենդանիների միգրացվող` ցամաքային և ջրային տեսակների և թռչունների պահպանմանը իրենց միգրացիայի տարածքում: Սա միջկառավարական պայմանագիր է, կնքված ՄԱԿ-ի բնապահպանական ծրագրի (ՅՈՒՆԵՊ) հովանու ներքո, որը զբաղվում է վայրի կենդանիների և դրանց կենսապայմանների Read More

«Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտրի մասին» կոնվենցիա (CITES, Վաշինգտոն, 1973թ.)

«Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտրի մասին» կոնվենցիան կառավարությունների միջև միջազգային համաձայնագիր է: Դրա նպատակն է ապահովել, որ վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտուրը չի վտանգում դրանց գոյությունը: Read More

Բույսերի պահպանության միջազգային կոնվենցիա (1952թ.)

ԲՊՄԿ-ն միջազգային համաձայնագիր է, որի նպատակն է ձեռնարկել միջոցառումներ ուղղված բույսերի և բուսական ծագման մթերքի վնասատուների առաջացման և տարածման կանխարգելմանը, ինչպես նաև ապահովել համապատասխամ միջոցառումներ, որոնք ուղղված կլինեն այդ վնասատուների կառավարմանը: Կոնվենցիան կառավարվում է Ֆիտոսանիտարական միջոցառումների հանձնաժողովի (ՖՄՀ) կողմից, որն Read More

Լանդշաֆտների եվրոպական կոնվենցիա (Ֆլորենս)

Կոնվենցիայի նպատակներն են` նպաստել եվրոպական լանդշաֆտների պաշտպանությանը, կառավարմանը և պլանավորմանը և ապահովել եվրոպական համագործակցությունն այդ հարցերի շուրջ: Դա նշանակում է ապահովել եվրոպական լանդշաֆտների պաշտպանությունը, կառավարումը և պլանավորումը` ազգային միջոցառումներ ընդունելու և կողմերի միջև եվրոպական համագործակցություն Read More