Օգտակար հանածոների արդյունահանման նախագծերի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման, դրույթների կիրարկման վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացման սեմինար (Արարատի մարզ)

«Օժանդակություն ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանը` հանքարդյունաբերության ոլորտում բնապահպանական կառավարումը, ներառումը և թափանցիկությունն ապահովելու նպատակով» Համաշխարհային Բանկի ինստիտուցիոնալ զարգացման հիմնադրամի դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում 04.03.2016թ-ին Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքում տեղի ունեցավ «Օգտակար Read More

Օգտակար հանածոների արդյունահանման նախագծերի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման, դրույթների կիրարկման վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացման սեմինար (Վայոց Ձորի մարզ)

«Օժանդակություն ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանը` հանքարդյունաբերության ոլորտում բնապահպանական կառավարումը, ներառումը և թափանցիկությունն ապահովելու նպատակով» Համաշխարհային Բանկի ինստիտուցիոնալ զարգացման հիմնադրամի դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում 26.02.2016թ-ին Վայոց Ձորի մարզի Եղեգնաձոր քաղաքում տեղի ունեցավ «Օգտակար Read More

Պատվիրակություն Լեհաստան

<<Օժանդակություն ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանը՝ հանքարդյունաբերության ոլորտում բնապահպանական կառավարումը, ներառումը և թափանցիկությունն ապահովելու նպատակով>> ԻԶՀ-ի (ինստիտուցիոնալ զարգացման հիմնադրամ) դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում 05.10.2015 թ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության պատվիրակությունը ուսուցողական այց կատարեց Լեհաստանի Read More