Կարողությունների զարգացման դասընթացներ Էլեկտրական շարժունակության թեմայով

2023 թվականի հոկտեմբեր և նոյեմբեր ամիսներին Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի, ՄԱԿ-ի շրջակա միջավայրի ծրագրի ֆինանսավորմամբ և ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության համաֆինանսավորմամբ «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գարսենյակ» պետական հիմնարկի կողմից իրականացվող «Անցում էլեկտրական շարժունակությանը Հայաստանում» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում իրականացվեց կարողությունների զարգացման դասընթացների շարք Վանաձոր և Գյումրի քաղաքներում:

Դասընթացների նպատակն էր շահակիրներին զինել էլեկտրական մեքենաների լիցքավորման կայանների ենթակառուցվածքների զարգացման և պլանավորման, էլեկտրական շարժունակության տեխնիկական բնութագրերի, էլեկտրամոբիլների մարտկոցների թափոնների կառավարման, էլեկտրական շարժունակության ռազմավարության, քաղաքականության և օրենսդրական կարգավորումների, էլեկտրական շարժունակության ֆինանսավորման գործիքների և գենդերային ասպեկտների վերաբերյալ գիտելիքներով։

Դասընթացներին մասնակցեցին հանրային և մասնավոր հատվածները ներկայացնող շուրջ 55 մասնակիցներ։

Դասընթացներն իրականացվեցին հիբրիդային ձևաչափով, մասնակիցակենտրոն բնույթ ունեցող ֆորմալ և ոչ-ֆորմալ կրթական մեթոդիկայի կիրառմամբ։ Դասընթացների ֆորմալ հատվածն իրականացվեց ծրագրի փորձագետների և իրականացման թիմի մասնագետների կողմից վերոնշյալ թեմաներով շնորհանդեսների ներկայացման և հարցուպատասխանի տեսքով, այդ թվում՝ Վերականգման և զարգացման եվրոպական բանկի (ՎԶԵԲ) hարթակի ղեկավար Վիկտոր Բոնիլլան առցանց ձևաչափով ներկայացրեց ԳԷՀ Գլոբալ շարժունակության ծրագիրը, տարածաշրջանային աջակցության և ներդրումային հարթակը, ներառյալ՝  Գլոբալ ծրագրի աշխատանքային խմբերի գործունեության արդյունքները, տարածաշրջանային հարթակի դասընթացները և վեբինարները: Դասընթացների շրջանակներում ոչ-ֆորմալ կրթական մեթոդիկայի կիրառումն իրականացվեց մենթորների ղեկավարությամբ թիմային աշխատանքների կազմակերպման միջոցով։ Թիմային աշխատանքների ընթացքում մասնակիցները սահմանեցին ոլորտի զարգացման հիմնական մարտահրավերները, առաջադրեցին դրանց հավանական լուծումները։

«Խաղա՛, որ ԷԿՈկրթվես»․ Բնապահպանական ԾԻԳ-ը ներկայացնում է MyLegends խաղը

«Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կողմից իրականացվող «Ապագա առաջնորդների ներգրավում․երիտասարդների համար հարմարվողականության հիմնախնդիրների և լավագույն փորձի վերաբերյալ թվային կրթական մոդուլի ստեղծում» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ստեղծվել է 4-ից բարձր տարիքային խմբի երեխաների համար նախատեսված MyLegends խաղը, որի նպատակն է նպաստել բնապահպանական ոլորտում վերջիններիս գիտելիքների ավելացմանը։

Read More

Կայացավ Հայաստանի հողերի դեգրադացման կանխման հանձնառությունների իրականացմանն ուղղված ծրագրի հերթական աշխատաժողովը

2023թ․ ապրիլի 28-ին «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի՝ ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության (ՊԳԿ) հետ համագործակցությամբ իրականացվող «Հայաստանում հողերի դեգրադացման կանխման հանձնառությունների/պարտականությունների իրականացումը դեգրադացված մարգագետինների կայուն կառավարման և վերականգման միջոցով» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքում տեղի ունեցավ աշխատաժողով՝ ծրագրի թիրախային համայնքներում ծրագրի հիմնական նպատակների, ինչպես նաև տարեկան աշխատանքային պլանի ներկայացման նպատակով:

Read More

Երկօրյա վերապատրաստման դասընթաց էներգաարդյունավետության թեմայով ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների համար

2023 թվականի ապրիլի 14-ից 15-ը «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կողմից իրականացվող «Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի «Շենքերի ոլորտում չափողականություն, հաշվետվողականություն և հավաստագրում (ՉՀՀ) համակարգի ստեղծում և գիտելիքների կառավարում» բաղադրիչի շրջանակներում Աղվերանում լրագրողների համար կազմակերպվել է վերապատրաստման դասընթաց։

Read More

Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակը հյուրընկալել էր Հարմարվողականության հիմնադրամի մշտադիտարկման առաքելությունը

2023 թ․ ապրիլի 3-ից 7-ը «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը հյուրընկալել էր Հարմարվողականության հիմնադրամի մշտադիտարկման առաքելությունը (պատվիրակության անդամներ՝ Մահամաթ Ասույուտտի, Մարտինա Դորիգո, Ալիսա Գոմես), որի նպատակն էր ծանոթանալ  Հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող և հիմնարկի կողմից իրականացվող ծրագրերի արդյունքներին, մշտադիտարկել  հիմնարկի հաջողված փորձը, տեղեկություն հավաքագրել ծրագրերի իրականացման ընթացքի, քաղված դասերի մասին՝ այն հետագայում վերլուծելու և Հիմնադրամի այլ իրականացնող մարմինների շրջանում տարածելու նպատակով։

Read More