Հարմարվողականության հիմնադրամի խորհուրդը հաստատեց առաջին երկու նորարարական փոքր դրամաշնորհները, որոնցից մեկը «ԲԾԻԳ» ՊՀ-ի ներկայացրած դրամաշնորհային ծրագիրն է

Հարմարվողականության հիմնադրամի խորհուրդը հաստատեց «Ապագա առաջնորդների ներգրավում, երիտասարդների համար հարմարվողականության հիմնախնդիրների և լավագույն փորձի վերաբերյալ թվային կրթական մոդուլի ստեղծում» դրամաշնորհային ծրագիրը

Խորհրդի կողմից հաստատված նոր դրամաշնորհային նախագծերը ներառում են առաջին երկու նորարարական դրամաշնորհներ Հայաստանի (Ազգային իրականացնող մարմին՝ «ԲԾԻԳ» ՊՀ) և Չիլիի (Ազգային իրականացնող մարմին՝ AGCID), ինչպես նաև  մեկ աճողական դրամաշնորհային ծրագիր Ռուանդայի (երկրի Ազգային իրականացնող մարմնի՝ Շրջակա միջավայրի նախարարություն)՝ համար:

Հայաստանի դրամաշնորհը (230.000 դոլար) միտված է ապագա առաջնորդների ներգրավմանը, երիտասարդների համար հարմարվողականության հիմնախնդիրների և լավագույն փորձի վերաբերյալ թվային կրթական մոդուլի ստեղծմանը:

Հարմարվողականության հիմնադրամի քարտուղարության նամակը՝ կապված «Ապագա առաջնորդների ներգրավում, երիտասարդների համար հարմարվողականության հիմնախնդիրների և լավագույն փորձի վերաբերյալ թվային կրթական մոդուլի ստեղծում» դրամաշնորհային ծրագրի հաստատման վերաբերյալ:

Նյութի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվությունը հետևյալ հղմամբ՝

https://www.adaptation-fund.org/adaptation-fund-board-approves-us-63-million-in-new-projects-including-first-innovation-and-scale-up-grants/

 

«Ապագա առաջնորդների ներգրավում, երիտասարդների համար հարմարվողականության հիմնախնդիրների և լավագույն փորձի վերաբերյալ թվային կրթական մոդուլի ստեղծում» դրամաշնորհային ծրագիր

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ի կողմից մշակվել և ՄԱԿ-ի Հարմարվողականության Հիմնադրամ է ներկայացվել «Ապագա առաջնորդների ներգրավում, երիտասարդների համար հարմարվողականության հիմնախնդիրների և լավագույն փորձի վերաբերյալ թվային կրթական մոդուլի ստեղծում» դրամաշնորհային ծրագիրը, որը կքննարկվի Հարմարվողականության Հիմնադրամի 2019թ-ի մարտի 12-15-ը կայանալիք խորհրդի նիստում: Ծրագրի հաստատման արդյունքում Հայաստանը կհայտնվի բնապահպանական ոլորտում ինովացիոն ծրագրեր իրականացնող երկրների ցանկում:

ՄԱԿ-ի «Անապատացման դեմ պայքարի» Կոնվենցիայի 7-րդ Ազգային զեկույցի պատրաստում

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն մշակել և ՄԱԿ-ի «Անապատացման դեմ պայքարի» Կոնվենցիայի քարտուղարություն է ներկայացրել «Անապատացման դեմ պայքարի» Կոնվենցիայի 7-րդ Ազգային զեկույցը: Ծրագիրը ֆինանսավորվել է Գլոբալ Էկոլոգիական Հիմնադրամի (GEF) և ՄԱԿ-ի Շրջակա Միջավայրի Ծրագրի (UNEP) կողմից: Զեկույցը պատրաստ է և տեղադրված է Անապատացման դեմ պայքարի Կոնվենցիայի կայքէջում:

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն հավատարմագրվեց Կանաչ Կլիմայի Հիմնադրամին

2019թ. փետրվարի 27-ին Կորեայի Հանրապետության Սոնգդո քաղաքում կայացած 22-րդ խորհրդի նիստի ժամանակ ԿԿՀ խորհուրդը հավատարմագրել է «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ –ին: Նախորդ տարիների ընթացքում «ԲԾԻԳ» ՊՀ –ն ջանասիրաբար աշխատել է այս ուղղությամբ` անցնելով հավատարմագրման համար անհրաժեշտ բոլոր փուլերը:  Մեզ համար մեծ պատիվ է  լինել Կանաչ Կլիմայի Հիմնադրամին հավատարմագրված առաջին ազգային մարմինը՝ Արևելյան Եվրոպայի, Կենտրոնական Ասիայի և Կովկասի տարածաշրջանի 14 երկրների շարքում: Հավատարմագրումը ԿԿՀ-ին ուղիղ հասանելիություն է ապահովում Հիմնադրամի ֆինանսական միջոցներին` «ԲԾԻԳ» ՊՀ –ին հնարավորություն տալով իրականացնել մինչև 10 մլն. ԱՄՆ դոլար արժողությամբ դրամաշնորհային ծրագրեր:   

«Հայաստանի Արարատյան դաշտում հողերի չեզոք դեգրադացիայի գաղափարի իրականացում» պիլոտային ծրագիր

Սույն ծրագրի նպատակն է Արարատի մարզում իրականացնել հողերի չեզոք դեգրադացիայի գաղափարին հասնելուն ուղղված միջոցառումներ: Արարատի մարզպետարանի առաջարկով պիլոտային ծրագրի իրականացման համար շահառու  է ընտրվել Նարեկ համայնքը: Նախատեսվում է համայնքում ներդնել կաթիլային ոռոգման համակարգեր, բարելավել դեգրադացված հողերի որակական կազմը, ստեղծել նոր այգիներ: