RESILAND. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԻՄԱԿԱՅՈՒՆ ԼԱՆԴՇԱՖՏՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀ

Ծրագրի անվանումը` RESILAND. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԻՄԱԿԱՅՈՒՆ ԼԱՆԴՇԱՖՏՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀ
Ծրագրի բյուջեն` 55.000 ԱՄՆ դոլար
Ֆինանսավորման աղբյուրը` Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամ (ԳէՀ) և Շվեդիայի միջազգային զարգացման համագործակցության գործակալություն (Sida)

Read More