«ԲՀՊՏ»-ների հակահրդեհային կարողությունների հզորացում, անհրաժեշտ տեխնիկական սարքավորումների ձեռբերում» ծրագիր

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն Կովկասի բնության հիմնադրամի աջակցությամբ «ԲՀՊՏ»-ների հակահրդեհային կարողությունների հզորացում, անհրաժեշտ տեխնիկական սարքավորումների ձեռբերում» ծրագրի շրջանակներում կնքել է գնման պայմանագիր, որով «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց և «Դիլիջան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ների համար նախատեսվում է ձեռքբերել պիկապ ավտոմեքենաներ և հակահրդեհային անհրաժեշտ տեխնիկական սարքավորումներ և պարագաներ

«Ապագա առաջնորդների ներգրավում, երիտասարդների համար հարմարվողականության հիմնախնդիրների և լավագույն փորձի վերաբերյալ թվային կրթական մոդուլի ստեղծում» դրամաշնորհային ծրագիր

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ի կողմից մշակվել և ՄԱԿ-ի Հարմարվողականության Հիմնադրամ է ներկայացվել «Ապագա առաջնորդների ներգրավում, երիտասարդների համար հարմարվողականության հիմնախնդիրների և լավագույն փորձի վերաբերյալ թվային կրթական մոդուլի ստեղծում» դրամաշնորհային ծրագիրը, որը կքննարկվի Հարմարվողականության Հիմնադրամի 2019թ-ի մարտի 12-15-ը կայանալիք խորհրդի նիստում: Ծրագրի հաստատման արդյունքում Հայաստանը կհայտնվի բնապահպանական ոլորտում ինովացիոն ծրագրեր իրականացնող երկրների ցանկում:

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների կառավարման համակարգի բարելավում՝ միջազգային համագործակցության ամրապնդման և անձնակազմի կարողությունների հզորացման միջոցով» ծրագիր

Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատունը և «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ը ստորագրեցին հուշագիր «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների  կառավարման համակարգի բարելավում՝ միջազգային համագործակցության ամրապնդման և անձնակազմի կարողությունների հզորացման միջոցով» ծրագրի իրականացման նպատակով: Ծրագրով նախատեսվում է իրականացնել բնության հատուկ պահպանվող տարածքները կառավարող ՊՈԱԿ-ների անձնակազմերի գիտելիքների և կարիքների գնահատում, որակավորման բարձրացման դասընթացների կազմակերպում, ինչպես նաև ԲՀՊՏ-ների վերաբերյալ իրավական փաստաթղթերի և դրանցում առկա բնական և մշակութային արժեքների վերաբերյալ ժողովածուների հրատարակում:

ՄԱԿ-ի «Անապատացման դեմ պայքարի» Կոնվենցիայի 7-րդ Ազգային զեկույցի պատրաստում

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն մշակել և ՄԱԿ-ի «Անապատացման դեմ պայքարի» Կոնվենցիայի քարտուղարություն է ներկայացրել «Անապատացման դեմ պայքարի» Կոնվենցիայի 7-րդ Ազգային զեկույցը: Ծրագիրը ֆինանսավորվել է Գլոբալ Էկոլոգիական Հիմնադրամի (GEF) և ՄԱԿ-ի Շրջակա Միջավայրի Ծրագրի (UNEP) կողմից: Զեկույցը պատրաստ է և տեղադրված է Անապատացման դեմ պայքարի Կոնվենցիայի կայքէջում:

Հարմարվողականության հիմնադրամի տեխնիկական օժանդակության դրամաշնորհային ծրագիր

Դրամաշնորհը նպատակ ունի զարգացնել «ԲԾԻԳ» ՊՀ-ի կարողությունները՝ ծրագրերի բնապահպանական, սոցիալական և գենդերային ռիսկերի գնահատման ու կառավարման գործում, ինչպես նաև իր ընթացակարգերը Հարմարվողականության հիմնադրամի մոտեցումներին առավել համահունչ դարձնելուն: