ՀՀ Վայոց Ձորի Մարզի Տարածքում Գտնվող <<Բախտի Կամար>>, <<Ցոլք>>, <<Վարդան Մամիկոնյան>> և <<Բերդի Գուխ>> Բնության Հուշարձանների Պահպանման Գոտիների Տարածքների Ճշգրտում, Հողամասերի Սահմանազատում և Քարտեզագրում

Ծրագրի անվանումը Բնության հուշարձանների և դրանց պահպանման գոտիների քարտեզագրում և անձնագրերի պատրաստում

Ծրագրի նպատակը Բնության հուշարձանների զբաղեցրած տարածքների, պահպանման գոտիների, հարակից տարածքների հողատեսքերի հստակեցում և քարտեզագրում, ինչպես նաև Բնության Read More

ՄԱԶԾ-ԳԷՖ Միջին Ծավալի <<Հայաստանի Պահպանվող Տարածքների Համակարգի Զարգացում>> Ծրագրի <<Արգելավայրերի Կառավարման Դերերի ԵՎ Պարտականությունների Հստակեցման Նպատակով Ինստիտուցիոնալ Կապերի Ձևավորում>> Բաղադրիչ

Ծրագրի նպատակն է նպաստել արգելավայրերի կառավարման բարելավմանը, <<Խուստուփ>> և <<Գնիշիկ>> նոր արգելավայրերի ստեղծմանը
Իրականացման ժամանակահատվածը` 2010-2013թ.թ.
Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են` Read More

<<Խոսրովի Անտառ >> Պետական Արգելոցում Մոնիթորինգի Համակարգի Զարգացման, Իրազեկման Բարձրացման և Էկոտուրիզմի Զարգացման >> Ծրագիր

Ծրագրի նպատակն է <<Խոսրովի անտառ>> պետական արգելոցի կառավարման արդյունավետության բարձրացումը
Ծրագրի տևողությունը` 2010թ.
Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են`

Read More

Բնական Պաշարների Կառավարման ԵՎ Չքավորության Նվազեցման Ծրագիր

Ծրագրի նպատակը`

Ծրագրի նպատակն է բնական պաշարների կառավարման կայուն գործառույթների կիրառմամբ պահպանել Հարավային Կովկասի էկոհամակարգերը և գյուղական համայնքներում նվազեցնել ազգաբնակչության չքավորության մակարդակը: Read More