<<Խոսրովի Անտառ >> Պետական Արգելոցում Մոնիթորինգի Համակարգի Զարգացման, Իրազեկման Բարձրացման և Էկոտուրիզմի Զարգացման >> Ծրագիր

Ծրագրի նպատակն է <<Խոսրովի անտառ>> պետական արգելոցի կառավարման արդյունավետության բարձրացումը
Ծրագրի տևողությունը` 2010թ.
Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են`

Read More

Բնական Պաշարների Կառավարման ԵՎ Չքավորության Նվազեցման Ծրագիր

Ծրագրի նպատակը`

Ծրագրի նպատակն է բնական պաշարների կառավարման կայուն գործառույթների կիրառմամբ պահպանել Հարավային Կովկասի էկոհամակարգերը և գյուղական համայնքներում նվազեցնել ազգաբնակչության չքավորության մակարդակը: Read More