Սևանա Լճում Մանրաձկան Բացթողման Աշխատանքներ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում ՀՀ բնապահպանության նախարարության, Մարզպետարանի և պատասխանատու այլ կազմակերպությունների մասնակցությամբ իրականացվել է պետական բյուջեով նախատեսված ձկնապաշարների համալրման ծրագրի շրջանակներում Սևանա լիճ գեղարքունի և ամառային իշխանի մանրաձկան բացթողնման աշխատանքներ: Սևանա լիճ բաց է թողնվել 367 000 Read More

Ծառատունկ և Կանաչապատման Աշխատանքներ Ծիծեռնակաբերդի Անտառապուրակում

Նոյեմբերի 8-ին ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ի աշխատակիցները նախարար Արամայիս Գրիգորյանի գլխավորությամբ մասնակցեցին Երևանի քաղաքապետարանի Կենտրոն վարչական տարածքի Ծիծեռնակաբերդի անտառպուրակի աշնանային ծառատունկի և կանաչապատման աշխատանքներին: Նախարարության աշխատակիցների, հասարակական կազմակերպությունների, կրթական և առողջապահական հաստատությունների ներկայացուցիչների և անհատ քաղաքացիների մասնակցությամբ անտառապուրակի 10 հեկտար տարածքում տնկվել է 6725 ծառ:

<<Հայաստանի Բնության Հատուկ Պահպանվող Տարածքների Զարգացման Ռազմավարության և Գործողությունների Ազգային Ծրագիր>> Դրամաշնորհային Ծրագիր

Ծրագրի անվանումը Հայաստանի բնության հատուկ պահպանվող տարածքների զարգացման ռազմավարության և գործողությունների ազգային ծրագիր

Ծրագրի նպատակը Հայաստանի բնության հատուկ պահպանվող տարածքների զարգացման պետական ռազմավարության և գործողությունների ազգային ծրագրի համապատասխանեցումը <<Պահպանվող Read More