ՄԱԶԾ-ԳԷՖ Միջին Ծավալի <<Հայաստանի Պահպանվող Տարածքների Համակարգի Զարգացում>> Ծրագրի <<Արգելավայրերի Կառավարման Դերերի ԵՎ Պարտականությունների Հստակեցման Նպատակով Ինստիտուցիոնալ Կապերի Ձևավորում>> Բաղադրիչ

Ծրագրի նպատակն է նպաստել արգելավայրերի կառավարման բարելավմանը, <<Խուստուփ>> և <<Գնիշիկ>> նոր արգելավայրերի ստեղծմանը
Իրականացման ժամանակահատվածը` 2010-2013թ.թ.
Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են` Կարդալ ավելին

<<Խոսրովի Անտառ >> Պետական Արգելոցում Մոնիթորինգի Համակարգի Զարգացման, Իրազեկման Բարձրացման և Էկոտուրիզմի Զարգացման >> Ծրագիր

Ծրագրի նպատակն է <<Խոսրովի անտառ>> պետական արգելոցի կառավարման արդյունավետության բարձրացումը
Ծրագրի տևողությունը` 2010թ.
Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են`

Կարդալ ավելին

Բնական Պաշարների Կառավարման ԵՎ Չքավորության Նվազեցման Ծրագիր

Ծրագրի նպատակը`

Ծրագրի նպատակն է բնական պաշարների կառավարման կայուն գործառույթների կիրառմամբ պահպանել Հարավային Կովկասի էկոհամակարգերը և գյուղական համայնքներում նվազեցնել ազգաբնակչության չքավորության մակարդակը: Կարդալ ավելին