Սևանա Լճում Մանրաձկան Բացթողման Աշխատանքներ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում ՀՀ բնապահպանության նախարարության, Մարզպետարանի և պատասխանատու այլ կազմակերպությունների մասնակցությամբ իրականացվել է պետական բյուջեով նախատեսված ձկնապաշարների համալրման ծրագրի շրջանակներում Սևանա լիճ գեղարքունի և ամառային իշխանի մանրաձկան բացթողնման աշխատանքներ: Սևանա լիճ բաց է թողնվել 367 000 Կարդալ ավելին

Ծառատունկ և Կանաչապատման Աշխատանքներ Ծիծեռնակաբերդի Անտառապուրակում

Նոյեմբերի 8-ին ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ի աշխատակիցները նախարար Արամայիս Գրիգորյանի գլխավորությամբ մասնակցեցին Երևանի քաղաքապետարանի Կենտրոն վարչական տարածքի Ծիծեռնակաբերդի անտառպուրակի աշնանային ծառատունկի և կանաչապատման աշխատանքներին: Նախարարության աշխատակիցների, հասարակական կազմակերպությունների, կրթական և առողջապահական հաստատությունների ներկայացուցիչների և անհատ քաղաքացիների մասնակցությամբ անտառապուրակի 10 հեկտար տարածքում տնկվել է 6725 ծառ:

<<Հայաստանի Բնության Հատուկ Պահպանվող Տարածքների Զարգացման Ռազմավարության և Գործողությունների Ազգային Ծրագիր>> Դրամաշնորհային Ծրագիր

Ծրագրի անվանումը Հայաստանի բնության հատուկ պահպանվող տարածքների զարգացման ռազմավարության և գործողությունների ազգային ծրագիր

Ծրագրի նպատակը Հայաստանի բնության հատուկ պահպանվող տարածքների զարգացման պետական ռազմավարության և գործողությունների ազգային ծրագրի համապատասխանեցումը <<Պահպանվող Կարդալ ավելին

ՀՀ Վայոց Ձորի Մարզի Տարածքում Գտնվող <<Բախտի Կամար>>, <<Ցոլք>>, <<Վարդան Մամիկոնյան>> և <<Բերդի Գուխ>> Բնության Հուշարձանների Պահպանման Գոտիների Տարածքների Ճշգրտում, Հողամասերի Սահմանազատում և Քարտեզագրում

Ծրագրի անվանումը Բնության հուշարձանների և դրանց պահպանման գոտիների քարտեզագրում և անձնագրերի պատրաստում

Ծրագրի նպատակը Բնության հուշարձանների զբաղեցրած տարածքների, պահպանման գոտիների, հարակից տարածքների հողատեսքերի հստակեցում և քարտեզագրում, ինչպես նաև Բնության Կարդալ ավելին