<<Օժանդակություն ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանը` հանքարդյունաբերության ոլորտում բնապահպանական կառավարումը, ներառումը և թափանցիկությունն ապահովելու նպատակով>> դրամաշնորհային ծրագիր

Ծրագրի անվանումը Օժանդակություն ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանը` հանքարդյունաբերության ոլորտում բնապահպանական կառավարումը, ներառումը և թափանցիկությունն ապահովելու նպատակով:

Ծրագրի նպատակը Բարելավել Հայաստանի Հանրապետության հիմնական գործակալությունների Կարդալ ավելին

«Հայաստանի Հանրապետությունում ԳԷՀ-6 ազգային պորտֆելի ձևավորման վարժություն» դրամաշնորհային ծրագիր

Ծրագրի անվանումը «Հայաստանի Հանրապետությունում ԳԷՀ-6 ազգային պորտֆելի ձևավորման վարժություն» դրամաշնորհային ծրագիր

Ծրագրի իրականացման ժամանակահատվածը` ապրիլ-օգոստոս 2015թ.
Կարդալ ավելին

Հայաստանում <<Էմերալդ ցանցի ձևավորում>>, երկրորդ փուլ>> Եվրամիության/Եվրախորհրդի համատեղ ծրագիր

Ծրագրի անվանումը — Հայաստանում <<Էմերալդ ցանց>>, երկրորդ փուլ>> Եվրամիության/Եվրախորհրդի համատեղ ծրագիր /“Emerald Network, Phase II” in Armenia, European Union/ Council of Europe Joint Programme/

Ծրագրի նպատակը — Հայաստանում “Էմերալդ ցանց” -ի (Emerald Network) ձևավորում: Կարդալ ավելին

<<Ազգային կենսաբազմազանության ռազմավարության և գործողությունների ծրագրի վերանայում և Կոնվենցիային ներկայացվելիք Հայաստանում կենսաբանական բազմազանության մասին 5-րդ ազգային հաշվետվության կազմում>> դրամաշնորհային ծրագիր

Ծրագրի անվանումը Կենսաբազմազանության ռազմավարության և գործողությունների ծրագրի վերանայման և Կոնվենցիային ներկայացվելիք Հայաստանում կենսաբանական բազմազանության մասին 5-րդ ազգային հաշվետվության կազմման դրամաշնորհային ծրագիր

Ծրագրի նպատակը՝ Վերանայել կենսաբազմազանության ազգային ռազմավարութունը և Կարդալ ավելին