«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն հայտարարում է գրասենյակային նյութերի ձեռքբերման մրցույթի հրավեր

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն հայտարարում է գրասենյակային նյութերի ձեռքբերման մրցույթի հրավեր:

Ծածկագիրը` ՀՀ-ԲԾ-ԳՀԱՊՁԲ-21/29

Մանրամասները` հետևյալ հղմամբ

https://armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=7247675

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը` 20/04/2021 11:00

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն հայտարարում է արևային կայանների և պաշտպանիչ ցանկապատերի կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման ձեռքբերման մրցույթի հրավեր

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն հայտարարում է արևային կայանների և պաշտպանիչ ցանկապատերի կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման ձեռքբերման մրցույթի հրավեր:

Ծածկագիրը՝ ՀՀ- ԲԾ-Ա-ԳՀԾՁԲ-21/32
Մանրամասները` հետևյալ հղմամբ
Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը` 22/04/2021 12:00

Ավտոմեքենայի վերանորոգման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված գնանշման հարցման հայտարարություն

Շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը հայտարարում է «Ավտոմեքենայի վերանորոգման ծառայություններ»-ի ձեռքբերման նպատակով  հայտարարված գնանշման հարցում: Կարդալ ավելին

«ԲԾԻԳ» ՊՀ -ն հայտարարում է մրցույթի հրավեր

«ԲԾԻԳ» ՊՀ -ն հայտարարում է ՀՀ-ԲԾ-Ա-ԳՀԾՁԲ-21/31 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր` հատապտղային այգիների ստեղծման համար:

Մանրամասները` հետևյալ հղմամբ

https://armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=7239458

Հայտերն ընդունվում են մինչև 19.04.2021թ.  ժ. 12.30.00

«ԲԾԻԳ» ՊՀ -ն հայտարարում է մրցույթի հրավեր

«ԲԾԻԳ» ՊՀ -ն հայտարարում է ՀՀ-ԲԾ-Ա-ԳՀԾՁԲ-21/30 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր` Դիլիջան (Աղավնավանք, Խաչարձան, Գոշ, Հաղարծին, Թեղուտ վարչական տարածքներ) և Մարգահովիտ համայնքներում 1,4 հա տնամերձ հողատարածքներում բանջարային և տերևաբանջարային նոր սորտերի ներդրման նպատակով:

Մանրամասները` հետևյալ հղմամբ

https://armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=7238963

Հայտերն ընդունվում են մինչև 19.04.2021թ.   Ժ 12.00.00