«ԲԾԻԳ» ՊՀ -ն հայտարարում է մրցույթի հրավեր

«ԲԾԻԳ» ՊՀ -ն հայտարարում է ՀՀ-ԲԾ-Ա-ԳՀԾՁԲ-21/31 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր` հատապտղային այգիների ստեղծման համար:

Մանրամասները` հետևյալ հղմամբ

https://armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=7239458

Հայտերն ընդունվում են մինչև 19.04.2021թ.  ժ. 12.30.00

«ԲԾԻԳ» ՊՀ -ն հայտարարում է մրցույթի հրավեր

«ԲԾԻԳ» ՊՀ -ն հայտարարում է ՀՀ-ԲԾ-Ա-ԳՀԾՁԲ-21/30 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր` Դիլիջան (Աղավնավանք, Խաչարձան, Գոշ, Հաղարծին, Թեղուտ վարչական տարածքներ) և Մարգահովիտ համայնքներում 1,4 հա տնամերձ հողատարածքներում բանջարային և տերևաբանջարային նոր սորտերի ներդրման նպատակով:

Մանրամասները` հետևյալ հղմամբ

https://armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=7238963

Հայտերն ընդունվում են մինչև 19.04.2021թ.   Ժ 12.00.00

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն հայտարարում է մրցույթ

«Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կողմից իրականացվող «Արթիկ քաղաքի փակ քարհանքի թափոնների և ջրհեղեղների կառավարում» պիլոտային դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել է Արթիկ քաղաքի տարածքում անտառպուրակի և հանգստի գոտու շինարարական աշխատանքների կազմակերպության ընտրության մրցույթ: Կարդալ ավելին

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն հայտարարում է մրցույթ

«Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կողմից իրականացվող «Հայաստանի բնության հատուկ պահպանվող տարածքներին հարակից էկոհամակարգերի և համայնքների հարմարվողականության կարողությունների ամրապնդում» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել է Լոռու, Տավուշի և Արարատի մարզերի դեգրադացված վարելահողերի, արոտավայրերի և խոտհարքների բարելավման աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպության ընտրության մրցույթ: Կարդալ ավելին

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն հայտարարում է մրցույթ

«Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կողմից իրականացվող «Հայաստանի բնության հատուկ պահպանվող տարածքներին հարակից էկոհամակարգերի և համայնքների հարմարվողականության կարողությունների ամրապնդում» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել է Լոռու, Տավուշի և Արարատի մարզերի դաշտամիջյան ճանապարհների վերանորոգման և արոտավայրերում ջրարբիացման կետերի կառուցման աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպության ընտրության մրցույթ: Կարդալ ավելին