«Արթիկ քաղաքի փակ քարհանքի թափոնների եվ ջրհեղեղների կառավարում» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ջրհեղեղից և քարհանքների փոշուց դեգրադացված վարելահողերի, արոտավայրերի և խոտհարքների բարելավման աշխատանքների կատարման մրցույթ

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն հայտարարում է «Արթիկ քաղաքի փակ քարհանքի թափոնների եվ ջրհեղեղների կառավարում» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ջրհեղեղից և քարհանքների փոշուց դեգրադացված վարելահողերի, արոտավայրերի և խոտհարքների բարելավման աշխատանքների կատարման մրցույթ:

Մրցույթի մանրամասները հետևյալ հղումներում՝

https://www.armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4407914

https://www.epiu.am/wp-content/uploads/2019/03/1-hraver-Gyux.-ashx.-13.03.2019-.doc.doc

 

«Արթիկ քաղաքի փակ քարհանքի թափոնների եվ ջրհեղեղների կառավարում» պիլոտային դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում շինարարական աշխատանքների նախագծման մրցույթ

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն հայտարարում է «Արթիկ քաղաքի փակ քարհանքի թափոնների եվ ջրհեղեղների կառավարում» պիլոտային դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում շինարարական աշխատանքների նախագծման մրցույթ:

Մրցույթի մանրամասները հետևյալ հղումներում՝

https://armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4414119

https://www.epiu.am/wp-content/uploads/2019/03/1-hraver-Naxagic.-19-11-14.03.2019-.doc.doc

 

«Արթիկ քաղաքի փակ քարհանքի թափոնների եվ ջրհեղեղների կառավարում» պիլոտային դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում շինարարական աշխատանքների նախագծման մրցույթ

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն հայտարարում է «Արթիկ քաղաքի փակ քարհանքի թափոնների եվ ջրհեղեղների կառավարում» պիլոտային դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում շինարարական աշխատանքների նախագծման մրցույթ:

Մրցույթի մանրամասները հետևյալ հղումներում՝

https://armeps.am/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=4420604

https://www.epiu.am/wp-content/uploads/2019/03/1-hraver-Naxagic.-19-12-14.03.2019-.doc.doc

 

«Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը հայտարարում է փորձագետների բանկի ձևավորման մասին

ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը ձևավորում է փորձագետների բանկ, որում ընդգրկված ոլորտային մասնագետները կներգրավվեն պետական հիմնարկի կողմից իրականացվող ծրագրերում։ Կարդալ ավելին