«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում հայտարարում է հակահրդեհային պարագաների ձեռքբերման մրցույթ

«Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կողմից` Կովկասի Բնության Հիմնադրամի օժանդակությամբ իրականացվող «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հակահրդեհային կարողությունների հզորցաման համար անհրաժեշտ տեխնիկական սարքավորումների ձեռքբերում»  դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում հակահրդեհային պարագաների ձեռքբերման մրցույթ — ՀՀ-ԲԾ-Ա-ԳՀ-ԱՊՁԲ-19/27

Մրցույթի վերաբերյալ մանրամասները հասանելի են հետևյալ հղումով՝ https://armeps.am/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=4877376

(Հրապարակված է 2019-05-24 19:17:00-ից մինչեւ 2019-05-31 14:00:00 ժամը ներառյալ)

 

 

«Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը հայտարարում է փորձագետների բանկի ձևավորման մասին

ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը ձևավորում է փորձագետների բանկ, որում ընդգրկված ոլորտային մասնագետները կներգրավվեն պետական հիմնարկի կողմից իրականացվող ծրագրերում։ Կարդալ ավելին