Կլոր սեղան — քննարկում «ԲԾԻԳ» ՊՀ-ում

2021 թ. ապրիլի 6-ին «Ապագա առաջնորդների ներգրավում. երիտասարդների համար հարմարվողականության հիմնախնդիրների և լավագույն փորձի վերաբերյալ թվային կրթական մոդուլի ստեղծում» ծրագրի շրջանակներում կայացավ կլոր սեղան-քննարկում: Կարդալ ավելին

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն հայտարարում է մրցույթ

«Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կողմից իրականացվող «Արթիկ քաղաքի փակ քարհանքի թափոնների և ջրհեղեղների կառավարում» պիլոտային դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել է Արթիկ քաղաքի տարածքում անտառպուրակի և հանգստի գոտու շինարարական աշխատանքների կազմակերպության ընտրության մրցույթ: Կարդալ ավելին

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն հայտարարում է մրցույթ

«Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կողմից իրականացվող «Հայաստանի բնության հատուկ պահպանվող տարածքներին հարակից էկոհամակարգերի և համայնքների հարմարվողականության կարողությունների ամրապնդում» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել է Լոռու, Տավուշի և Արարատի մարզերի դեգրադացված վարելահողերի, արոտավայրերի և խոտհարքների բարելավման աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպության ընտրության մրցույթ: Կարդալ ավելին

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն հայտարարում է մրցույթ

«Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կողմից իրականացվող «Հայաստանի բնության հատուկ պահպանվող տարածքներին հարակից էկոհամակարգերի և համայնքների հարմարվողականության կարողությունների ամրապնդում» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել է Լոռու, Տավուշի և Արարատի մարզերի դաշտամիջյան ճանապարհների վերանորոգման և արոտավայրերում ջրարբիացման կետերի կառուցման աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպության ընտրության մրցույթ: Կարդալ ավելին

Հարցազրույց «Ապագա առաջնորդների ներգրավում, երիտասարդների համար հարմարվողականության հիմնախնդիրների և լավագույն փորձի վերաբերյալ թվային կրթական մոդուլի ստեղծում» ծրագրի շրջանակներում

Երբ երիտասարդ սերունդն ակտիվ մասնակցություն է ունենում բնապահպանական և կլիմայական փոփոխություններին ուղղված գործողություններում, ապա դրանք առավել արդյունավետ ընթացք են ունենում:

«Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը հանդիսանում է տեխնոկրատների էկոլոգիապես կիրթ սերնդի կրթության նախաձեռնող և պատասխանատու կողմը:

“ԲԾԻԳ” ՊՀ-ի միջազգային նախագծերի համագործակցության պատասխանատու Լուսինե Հովհաննիսյանի հետ հարցազրույցը կարող եք գտնել ստորև նշված հղմամբ:

https://www.climatechangenews.com/2021/02/11/armenian-project-aims-digitally-engage-future-climate-leaders/?fbclid=IwAR1u2Q8FsRXSSxP0k2YjJ7o6NwCgKij6x39ue7c3MIqx3UstzeU09iVJsxo