Սևանա լճի ափամերձ տարածքների մաքրման աշխատանքներ

Հաշվետու ժամանակահատված՝ 2015թ.-ի մայիս — հունիս ամիսներ
Վարդենիս -Նորատուսի հատված

Հաշվետու ժամանակահատված՝ 15.03.2015թ. — 15.04.2015թ.
Նորատուսի մասնաճյուղ

Հաշվետու ժամանակահատվածում (20.12.2014թ. – 15.03.2015թ.) կատարվել են հետևյալ աշխատանքները՝
Նորատուսի մասնաճյուղ՝
— Ջրի մեջ թփերի և ծառերի արմատախիլ անում Watermaster classic III տրակտորով
/ խորությունը 1 մ-ից ավելի / և բարձում ПТС-М ինքնագնաց լաստի (կամ համարժեք) վրա – 8հա / 600խտխմ,
— Տեղափոխում ափ մինչև մեքենայի բարձման տեղը, միջինը 200 մետր հեռավորության վրա – 600 խտխմ
— Փայտանյութի, ջախի և արմատային զանգվածի դատարկում CAT 428E էքսկավատորով – 600 խտխմ
— Անտառանյութի մասնատում – 100 խտխմ
— Ճահճացած տարածքում և ջրի մեջ / խորությունը մինչև 1մ/ թփերի և ծառերի արմատախիլ անում T-170 ճահճագնաց տրակտորով (կամ համարժեք) և արմատների՝ փտած, նեխած հողախառնուրդի հետ միասին հրում մինչև մեքենայի բարձման տեղը, միջինը 200մ հեռավորության վրա – 7 հա / 716խտխմ
— Անտառանյութի մասնատում – 91 խտխմ
Ընդամենը Նորատուսի մասնաճյուղում — 15 հա: