«Միգրացվող վայրի կենդանիների տեսակների պահպանության մասին» կոնվենցիա (Բոն, 1979թ.)

«Միգրացվող վայրի կենդանիների տեսակների պահպանության մասին» կոնվենցիան ուղղված է կենդանիների միգրացվող` ցամաքային և ջրային տեսակների և թռչունների պահպանմանը իրենց միգրացիայի տարածքում: Սա միջկառավարական պայմանագիր է, կնքված ՄԱԿ-ի բնապահպանական ծրագրի (ՅՈՒՆԵՊ) հովանու ներքո, որը զբաղվում է վայրի կենդանիների և դրանց կենսապայմանների պահմանմամբ` համաշխարհային մասշտաբով:

Կոնվեցիայի կողմերը աշխատում են խստորեն պաշտպանել համապատասխան կենդանիներին, պահպանել կամ վերականգնել դրանց բնական միջավայրերը, մեղմել միգրացիայի խոչընդոտները և հսկել դրանց վտանգող այլ գործոններ: Բացի կողմ երկրների համար պարտականությունների սահմանելու, Կոնվեցիայն նպաստում է համակարգված գործողություններ շատ տեսակների միգրացիոն տարացքում ներառված պետությունների կողմից:

ՀՀ միացավ Կոնվենցիային 2010թ. հոկտեմբերի 27-ին: