Մեր սկզբունքները

Վարվելակարգի նորմեր և բարոյական չափանիշներ

Բարոյական վարվելակարգ

Որպեսզի կազմակերպությունը շարունակի իր հաջողված գործունեությունն ու իրականացնի իր կանոնադրական գործառույթները, «ԲԾԻԳ» ՊՀ-ի անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամ իր գործունեության ընթացքում պետք է հետևի բարոյական վարվելակարգի ներքոնշյալ չափանիշներին:

Ազնվություն — Ակնկալվում է, որ բոլոր աշխատակիցները գործեն ազնիվ և աշխատեն ջանասիրաբար։ Կազմակերպության ռեսուրները երբեք չպետք է օգտագործվեն անձնական շահի համար։ Ծախսերի և ժամանակացույցի վերաբերյալ հաշվետվությունները պետք է արտացոլեն իրական տվյալներ, և ոչ մի դեպքում չպետք է պարունակեն կեղծ կամ ապակողմնորոշող տեղեկատվություն։

Անաչառություն — Բոլոր աշխատակիցները պետք է ցուցաբերեն պարզ և անկողմնակալ վարքագիծ մասնագիտական ու գործարար հարաբերություններում:

Մասնագիտական վարքագիծ — Բոլոր աշխատակիցները պետք է հետևեն համապատասխան օրենքներին և խուսափեն ցանկացած վարմունքից, որը կարող է վարկաբեկել մասնագիտությունը:

Գաղտնիություն — Դիրքի շնորհիվ ձեռք բերված գաղտնի ոչ մի տեղեկատվություն չպետք է օգտագործվի աշխատակիցների կամ պաշտոնյաների կողմից:

Նվերներ կամ նպաստներ — Աշխատակիցները չեն կարող ընդունել նվերներ կամ նպաստներ իրենց մատակարարներից, դիմորդներից, փոխառուներից, հաճախորդներից և մրցակիցներից:

Զրոյական հանդուրժողականություն խարդախության և կոռուպցիայի հանդեպ

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն հավատարիմ է զրոյական հանդուրժողականություն խարդախության և կոռուպցիայի հանդեպ սկզբունքին և պահանջում է, որ անձնակազմը այդ առումով ցուցաբերի ազնիվ, անաչառ և անկոմնակալ վերաբերմունք։

Խարդախություն — Անձնակազմի բոլոր անդամներն ոչ մի դեպքում չեն կարող անել հետևյալ գործողությունները` փաստաթղթերի կեղծում, հափշտակություն, դրամական միջոցների դիվերսիֆիկացիա, կաշառակերություն կամ խարդախություն:

Կոռուպցիա:Սահմանվում է որպես երրորդ անձի գործողությունների վրա ազդեցություն գործելու նպատակով, անմիջական կամ անուղղակի կերպով, փոխհատուցում պահանջելու կամ ընդունելու գործողություն։ «Երրորդ անձ» տերմինը սահմանվում է որպես պետական պաշտոնյա, ով ներգրավված է պայմանագրերի կնքման, գնման կամ ընտրության գործընթացում: «ԲԾԻԳ» ՊՀ-ի, ինչպես նաև այլ կազմակերպությունների աշխատակիցներ, ովքեր թույլտվություն ունեն քննել կամ գնումների վերաբերյալ որոշումներ կայացնել, չպետք է ընդունեն կամ առաջարկեն որեւէ փոխհատուցում:

* «Պետական պաշտոնյա» տերմինը ներառում է թե՜  «ԲԾԻԳ» ՊՀ — ի աշխատակիցներին, թե՜ այլ կազմակերպությունների աշխատակիցներին, ովքեր թույլտվություն ունեն քննել կամ գնումների վերաբերյալ որոշումներ կայացնել:

Գաղտնի միաբանություն. Այս տերմինը սահմանվում է, որպես երկու կամ ավելի կողմերի միջև անօրինական համաձայնություն, երրորդ կողմի գործողությունների վրա ազդեցություն ունենալու նպատակով։ Գաղտնի համաձայնության գործելակերպը հավասարապես ներառում է մրցույթային ընթացակարգերին միջամտելու փորձեր, ինչպես նաև արհեստականորեն սահմանել կամ բացահայտել վճարները և/կամ արժեքները։ «ԲԾԻԳ» ՊՀ-ի գործունեության շրջանակում չպետք է կիրառել ոչ մի գաղտնի գործողություն:

*«Կողմ» տերմինը վերաբերվում է գնումների կամ ընտրության ընթացակարգում ներգրավված անձանց, այդ թվում` պետական պաշտոնյաներին, որոնք գործել են իրենց կամ այլ անձի անունից:

Էթիկայի կանոններ

Ակնկալվում է, որ «ԲԾԻԳ» ՊՀ-ի բոլոր աշխատակիցները հավատարիմ մնան բարձրագույն էթիկական չափանիշներին և միշտ հետևեն օրենքի պահանջներին։ Էթիկական երկընտրանքի առջև կանգնած կամ այլ աշխատակիցների ոչ պատշաճ գործողությունների մասին տեղեկատվություն ունեցող ցանկացած աշխատակից պետք է անմիջապես տեղեկացնի իր վերադասին։ Հավանական չարաշահումների մասին բոլոր տեղեկությունները պետք է գաղտնի պահվեն հնարավորության սահմաններում: «ԲԾԻԳ» ՊՀ-ի աշխատակցի կողմից էթիկայի կանոններին չհետևելը կարող է հանգեցնել կարգապահական գործողության, այդ թվում` աշխատանքի դադարեցման և նույնիսկ քրեական մեղադրանք ներկայացնելու հնարավորության:

Գենդերային քաղաքականություն

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ի գենդերային քաղաքականությունը ձգտում է ուժեղացնել գենդերային  զգայնությունը և  «ԲԾԻԳ» ՊՀ-ի ներսում բարելավել կամակերպչական միջավայրը կանանց և տղամարդկանց, աղջիկների և տղաների, մեր այլ տարբեր գործընկեր կազմակերպությունների միջև, ինչպես նաև այն համայնքների միջև, որտեղ մենք աշխատում ենք: Քաղաքականությունը կօգտագործվի «ԲԾԻԳ» ՊՀ-ի և գործընկերների կողմից՝ այս մտադրությունների ձեռքբերումները վերահսկելու և գնահատելու համար:

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ի քաղաքականությունն ու ռազմավարությունը կառուցված են հավասարության և արդարության սկզբունքի հիման վրա: Այս սկզբունքները պարտավորեցնում են վարվել յուրաքանչյուր մարդու (կանանց, աղջիկների, տղամարդկանց, տղաների և այլ սահմանափակ կարողություններ ունեցող մարդկանց կամ անհատների) հետ հավասարության հիմքի վրա՝ հնարավորություն տալով վերջիններիս իրացնելու իրենց ամբողջական ներուժն ու իրավունքները:

Գենդերային հավասարություն

Բոլոր առաջարկված նախագծերը/ ծրագրերը՝ ա) ապահովում են կանանց և տղամարդկանց հավասար ներկայություն և օժանդակություն, բ) բոլոր ծրագրերում և նախագծերում խրախուսվում է գենդերային հավասարության և անաչառության ինտեգրացիան ու կանանց/ տղամարդկանց և տղաների/ աղջիկների միջև ապահովվում է հավասար շահույթ:

Գենդերային անաչառություն

Բոլոր առաջարկված նախագծերը/ ծրագրերը նպաստում են անաչառության և հավասարության առկայությանը կանանց և տղամարդկանց միջև՝ երաշխավորելու համար, որ միջամտությունները չեն օժանդակում գենդերային դերակատարության անարդար բաշխման տարածմանը: Ինչպես նաև կառավարչական ոլորտում խթանում են գենդերային գործառնությանը:  Թե՛ տղամարդիկ, թե՛ կանայք պետք է՝ ա) ունենան ամբողջական և հավասար մասնակցություն, բ) ստանան համատեղելի սոցիալական և տնտեսական նպաստ, գ) չտուժեն անհամաչափ բացասական հետևանքներից:

Բնապահպանական և սոցիալական քաղաքականություն

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ի բնապահպանական և սոցիալական քաղաքականությունը ձևավորվել է «ԲԾԻԳ» ՊՀ-ի կողմից իրականացվող ծրագրերի անբարենպաստ բնապահպանական և սոցիալական ազդեցություններից  խուսափելու, դրանք մեղմելու կամ նվազեցնելու  համար: Բնապահպանական և սոցիալական քաղաքականությունը կարևոր է՝ երաշխավորելու համար, որ «ԲԾԻԳ» ՊՀ-ը չի իրականացնում շրջակա միջավայրին, հանրային առողջությանը կամ խոցելի համայնքներին վնասող նախագծեր/ծրագրեր:

 Բնապահպանական և սոցիալական սկզբունքներ

Բոլոր առաջարկված նախագծերը/ ծրագրերը պետք է մշակվեն և իրականացվեն հետևելով թվարկված բնապահպանական և սոցիալական սկզբունքներին, չնայած ընդունված է, որ նախագծի/ծրագրի բնույթից կամ մասշտաբից կախված բոլոր սկզբունքները կարող են չհամապատասխանել բոլոր նախածերին/ծրագրերին:

Օրենքի համապատասխանություն

Բոլոր առաջարկված նախագծերը/ ծրագրերը պետք է համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացված բոլոր կիրառելի ներքին և միջազգային փաստաթղթերին:

Մուտք և  կարողություն

Բոլոր առաջարկված նախագծերը/ ծրագրերը պետք է ապահովեն արդար և հավասար օգուտների հասանելիություն, որը կիրականացվի համապարփակ ձևով և չի խոչընդոտի բժշկական հիմնական  ծառայություններին, մաքուր ջրին և առողջապահությանը, էներգիային, կրթությանը, բնակարանային ապահովմանը, անվտանգությանը, պատշաճ աշխատանքային պայմաններին և հողի նկատմամբ իրավունքներին: Նախագծերը/ծրագրերը պետք է չսրեն առկա անհասավարությունները, հատկապես մեկուսացված կամ խոցելի խմբերի նկատմամբ:

Մեկուսացված կամ խոցելի խմբեր

Առաջարկված նախագծերը/ ծրագրերը պետք է խուսափեն ցանկացած անհամաչափ թշնամական ազդեցություններից մեկուսացված կամ խոցելի խմբերի նկատմամբ՝ ներառյալ երեխաների, կանանց կամ աղջիկների, ծերերի, տեղաբնիկների, ցեղային խմբերի, տեղահանվածների, փախստականների, սահմանափակ կարողություններով և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ -ով հիվանդ մարդկանց: Ցանկացած առաջարկված նախագիծ/ ծրագիր ներկայացնելու համար իրականացնող հաստատությունը պետք է գտնի և հաշվի առնի մեկուսացված կամ խոցելի խմբերի վրա որոշակի ազդեցությունները:

Մարդու իրավունքներ

Բոլոր առաջարկված նախագծերը/ ծրագրերը պետք է հարգեն և, որտեղ կիրառելի է, խթանեն մարդու միջազգային իրավունքները:

Գենդերային հավասարություն և կանանց լիազորում

Բոլոր առաջարկված նախագծերը/ծրագրերը պետք է մշակվեն և իրականցվեն այնպես, որ թե՛ կանայք, թե՛ տղամարդիկ

ա) ունենան մասնակցության հավասար հնարավորություններ,

բ) ստանան համատեղելի սոցիալական և տնտեսական օգուտներ,

գ) մշակման ընթացքում չունենան անհամաչափ բացասական ազդեցություն:

Աշխատանքային հիմնական իրավունքներ

Բոլոր առաջարկված նախագծերը/ ծրագրերը պետք է համապատասխանեն աշխատանքային հիմնական չափանիշներին ինչպես նշված է Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացված տեղական և միջազգային փաստաթղթերում:

Տեղաբնիկներ

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ը չպետք է սատարի այն նախագծերը/ծրագրերը, որոնք անհամատեղելի են “Տեղաբնիկների իրավունքների մասին” ՄԱԿ-ի հռչակագրում առաջադրված իրավունքներին ու պարտականություններին և միջազգային կիառելի այլ գործիքներին, որոնք վերաբերվում են տեղաբնիկներին:

Արտաբնակեցում

Բոլոր առաջարկված նախագծերը/ ծրագրերը պետք է մշակվեն և իրականացվեն արտաբնակեցման կարիքների խուսափման կամ նվազեցման ուղիով: Երբ սահմանափակ արտաբնակեցումը անխուսափելի է, ապա գործընթացը պետք է ներառի՝ տեղահանվողին իր իրավունքների մասին տեղեկացնելը, իրենց տեսակետների շուրջ խորհրդակցելը և տեխնիկական, տնտեսական ու սոցիալական իրագործելի վերաբնակեցման այլընտրաքներ կամ արդար ու համապատասխան փոխհատուցում առաջարկելը:

Բնական միջավայրի պահպանություն

«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ը չպետք է սատարի նախագծեր/ծրագրեր, որոնք կներառեն բնական միջավայրի բեկումնային չհիմնավորված փոխակերպում կամ դեգրադացիա, ներառյալ այն բնական միջավայրերը, որոնք ա) օրենքով պաշտպանված են, բ) պաշտոնապես առաջարկված են պահպանության համար, գ) ղեկավար մարմինների կողմից ճանաչված են իրենց բարձր պահպանական արժեքների համար, դ) ավանդական կամ տեղաբնիկ տեղական համայնքների կողմից ճանաչված են որպես պահպանվող տարածքներ:

Կենսաբանական բազմազանության պահպանում 

Բոլոր առաջարկված նախագծերը/ծրագրերը պետք է մշակվեն կամ իրականացվեն՝ խուսափելով կենսաբանական բազմազանության ցանկացած կարևոր կամ անհիմն նվազումից և կորստից կամ  վնասող հայտնի տեսակներից:

Կլիմայական փոփոխություններ

Բոլոր առաջարկված նախագծերը/ծրագրերը պետք է չհանգեցնեն ջերմոցային գազերի կամ կլիմայի փոփոխության այլ ազդակների զգալի կամ անհիմն ավելացման:

Աղտոտման կանխում և ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում

Բոլոր առաջարկված նախագծերը/ծրագրերը պետք է մշակվեն և իրականացվեն միջազգային ընդունելի չափանիշներին համապատասխան՝ էներգիայի արդյունավետության մեծացման և նյութական ռեսուրսների օգտագործման, աղտոտիչների արտանետման նվազեցման միջոցով:

Հանրային առողջություն

Բոլոր առաջարկված նախագծերը/ծրագրերը պետք է մշակվեն և իրականցվեն՝ խուսափելով հանրային առողջության վրա հնարավոր զգալի բացասական ազդեցություններից:

Ֆիզիկական և մշակութային ժառանգություն

Բոլոր առաջարկված նախագծերը/ծրագրերը պետք է մշակվեն և իրականցվեն` խուսափելով ցանկացած մշակութային ռեսուրսների, մշակութային վայրերի և համայնքի կողմից, ազգային կամ միջազգային մակարդակով եզակի բնական արժեք ճանաչված վայրերի փոփոխումից, վնասումից կամ տեղահանումից: Նախագծերը/ ծրագրերը պետք է նաև ոչ մշտապես միջամտեն գործող մատչելիությանը և նմանատիպ ֆիզիկական ու մշակութային ռեսուրսների օգտագործմանը:

Հողի պահպանում 

Բոլոր առաջարկված նախագծերը/ծրագրերը պետք է մշակվեն և իրականցվեն` խթանելով հողի պահպանումը և խուսափելով արդյունավետ հողերի կամ արժեքավոր էկոհամակարգային ծառայություններ մատուցող հողերի դեգրադացիայից և փոփոխությունից:  

«ԲԾԻԳ» ՊՀ -ի քաղաքականությունը խարդախության դեմ պայքարում

1. Սույն քաղաքականությունը վերաբերվում է «ԲԾԻԳ» ՊՀ-ի կողմից իրականացվող բոլոր գործողություններին և գործառնություններին ներառյալ` «ԲԾԻԳ» ՊՀ-ի և իր գործընկերների կողմից իրականացվող ծրագրերը
2. Սույն քաղաքականությունը վերաբերվում է «ԲԾԻԳ» ՊՀ-ի աշխատակազմի բոլոր անդամներին և անձնակազմին ներառյալ`
ա) խորհրդատուները, 
բ) ժամանակավոր աշխատողները և անձնակազմը,
գ) ծառայություններ մատուցողները
3. «ԲԾԻԳ» ՊՀ-ի և համագործակցող գործընկերների, մատակարարների կամ այլ անձանց միջև կնքված պայմանագրերը պետք է բացառեն խարդախությունը, կոռուպցիան, երկիմաստությունը և խտրական գործելակերպը: