ՄԱԿ-ի “Վտանգավոր թափոնների անդրսահմանային տեղափոխման և դրանց հեռացման նկատմամբ հսկողություն սահմանելու մասին” կոնվենցիա (Բազել, 1989թ.)

“Վտանգավոր թափոնների անդրսահմանային տեղափոխման և դրանց հեռացման նկատմամբ հսկողություն սահմանելու մասին” կոնվենցիան վտանգավոր և այլ թափոնների վերաբերյալ առավել ընդգրկուն տարածաշրջանային համաձայնագիրն է: Կոնվենցիան ունի 170 մասնակից կողմեր և նպատակ ունի պաշտպանել մարդու առողջությունը և շրջակա միջավայրը վտանգավոր և այլ թափոնների արտադրության, կառավարման, անդրսահմանային տեղափոխման և ոչնչացման արդյունքում առաջացող վնասից:

Ուժի մեջ է մտել 1992թ.-ին:

Վավերացվել է ՀՀ ազգային ժողովի կողմից 1999թ. մարտի 26-ին: