ՀՀ Վայոց Ձորի Մարզի Տարածքում Գտնվող <<Բախտի Կամար>>, <<Ցոլք>>, <<Վարդան Մամիկոնյան>> և <<Բերդի Գուխ>> Բնության Հուշարձանների Պահպանման Գոտիների Տարածքների Ճշգրտում, Հողամասերի Սահմանազատում և Քարտեզագրում

Ծրագրի անվանումը Բնության հուշարձանների և դրանց պահպանման գոտիների քարտեզագրում և անձնագրերի պատրաստում

Ծրագրի նպատակը Բնության հուշարձանների զբաղեցրած տարածքների, պահպանման գոտիների, հարակից տարածքների հողատեսքերի հստակեցում և քարտեզագրում, ինչպես նաև Բնության հուշարձանների անձնագրերի պատրաստում:

Ծրագրի սկիզբը` 25.03.2014թ.

Ծրագրի ավարտը` 25.05.2014թ.