ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակը ՄԱԿ-ի Հարմարվողականության հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ հայտարարում է մրցույթ

Շաղափ և Լանջանիստ վարչական շրջանների գյուղացիական տնտեսությունների տնամերձ և սեփականաշնորհված տարածքներում նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ աշխատանքները.

1.Շաղափ վարչական շրջանում՝

  1. Պտղատու ինտենսիվ այգու հիմնում (նախապայմանները՝ կաթիլային ոռոգում անցկացնելու հնարավորություն և ոչ պակաս 4000 քմ. հողատարածք) – 3,2 հա:
  2. Չտաքացվող ջերմատան կառուցում՝ 150 քմ. – 2 հատ:
  3. Դեղաբույսերի աճեցում – մինչև 650 քմ.:
  4. Արևային չորանոցի կառուցում՝ 18 մ/ք օգտակար մակերեսով – 2 հատ:

2.Լանջանիստ վարչական շրջանում՝

  1. Արևային չորանոցի կառուցում՝ 18 մ/ք օգտակար մակերեսով:
  2. Դեղաբույսերի աճեցում – մինչև՝ 650քմ.:
  3. Կորնգանի աճեցում՝ 10 հա:

Կարող են դիմել այն անձիք, որոնք նշված վարչական շրջաններում ունեն սեփականաշնորհված հողատարածք կամ տնամերձ:

Դիմումները կարող են գրվել ազատ ոճով և թղթային տարբերակը ներկայացնել Շաղափ և Լանջանիստ վարչական շրջանների գյուղապետարաններ կամ ուղարկել info@cep.am  էլեկտրոնային հասցեին:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը ՝ 17 մարտի 2022թ.:

Հաղթողները որոշվելու են վիճակահանությամբ, որը կկայանա մարտի 18-ին ժամը 14։00-ին Շաղափ վարչական շրջանի դահլիճում:

Դիմումատուների մասնակցությունը վիճակահանությանը պարտադիր է, և խնդրվում է ներկայանալ անձը հաստատող փաստաթղթով: